Startpagina Melkvee

Het bredere duurzaamheidsplaatje

Wie sommige media mag geloven, houdt zich maar beter aan een veganistisch dieet om het milieu te redden. Nochtans kan bijvoorbeeld de melkveehouderij een belangrijke rol spelen in de internationale duurzaamheidsagenda. De Belgische zuivelsector engageerde zich hiervoor met de ondertekening van de internationale zuivelverklaring van Rotterdam.

Leestijd : 3 min

H et ondertekenen van de internationale zuivelverklaring van Rotterdam gebeurde plechtig tijdens de voorstelling van het duurzaamheidsrapport zuivel in Zottegem (zie Landbouwleven van 20 oktober). Hoe de melkveehouderijsector zich in het grotere geheel kan inpassen, legde Peter Wollaert uit. Hij werkt als directeur voor de VN afdeling in Antwerpen (Cifal Flanders) die voor Noordwest-Europa de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op lokaal niveau volgt.

6 jaar onderhandelen

De basis van die doelstellingen is de visietekst ‘De wereld transformeren: de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling.’ Het is een tekst van een 40-tal pagina’s waarin de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen geformuleerd worden en waarin er uitleg wordt gegeven over de visie en principes erachter. “De centrale vraag erachter is: zijn wij als maatschappelijke actoren klaar voor de toekomst, waarin ons heel wat uitdagingen staan te wachten”, aldus Peter Wollaert. Het is niet zomaar een tekst: 193 landen onderhandelden er 6 jaar over voor deze in september 2015 goed te keuren.”

5 in plaats van 3 P’s

De 2030-agenda heet een ‘holistische’ agenda te zijn. Hij combineert de milleniumdoelstellingen (sociale dimensie) met de milieudoelstellingen. De traditionele drie P’s ( People , Profit en Planet ) worden aangevuld met twee andere P’s: Peace en Partnership . “Het gaat dus over vrede en veiligheid, maar ook over een rechtvaardige herverdeling van de beschikbare middelen en over sterke instituties die verantwoording afleggen. De nadruk komt op de ‘glocalisering’ van de agenda. Het is een nieuwe definitie van duurzame ontwikkeling: wat al bestond, aangevuld met een mensenrechtenstuk en een samenwerkingsstuk.“Het is de bedoeling dat we allemaal gezonde, fiere burgers zijn die lokaal verankerd zijn, maar een mondiale mindset hebben”, legde Wollaert uit. Maatschappelijke actoren worden uitgedaagd bij elke actie na te gaan hoe ze een internationale link kunnen leggen en zich elke keer ook de vraag te stellen of ze hiermee de mensenrechten kunnen steunen.

Concreet gaat het over 17 doelstellingen, die uitgewerkt worden in 169 subdoelstellingen. Die subdoelstelingen zijn vervolgens onderverdeeld in 126 meetbare doelen en 43 implementatiemiddelen. Daarnaast zijn er ook 229 indicatoren die opgevolgd kunnen worden. 156 van de 169 subdoelstellingen zijn gelinkt met mensenrechten.

Van ieder land wordt er een dashboard bijgehouden. Ons land bevindt zich daarmee voor 2016 op de twaalfde plaats van de 149 bijgehouden landen. “België scoort in het algemeen goed tot zeer goed op maatschappelijk sociale thema’s zoals gezondheidszorg, onderwijs en gender. Rode vlagjes zijn milieuthema’s zoals fijn stof, hernieuwbare energie en waterverontreiniging.”

Peter Wollaert toonde zich verheugd met de duurzaamheidsmonitor die de zuivelsector in ons land hanteert. “De monitor is een structurele manier om met duurzaamheid om te gaan, deze in kaart te brengen, vorderingen te meten en nieuwe voorstellen in te betrekken. Maar het is zeker ook een versterking van de business case van de melkveehouderij in een competitieve omgeving”, zo besloot hij.

Grotere geheel

De internationale koepel waar zuivelindustrieorganisatie BCZ deel van uitmaakt heet de International Dairy Federation. Deze federatie heeft zich voluit ingeschreven in de duurzame ontwikkelingsdoelen en de 2030-agenda. Ze deed dat officieel in de zuivelverklaring van Rotterdam vorig jaar. Daar klinkt het plechtig dat “wij, de vertegenwoordigers van de 1 miljard mensen die deel uitmaken van de mondiale zuivelsector”, zich toegewijd verklaren aan de duurzame ontwikkeling van de zuivelsector. In die verklaring neemt de zuivelsector zich voor om de duurzaamheid van zuivel te bevorderen en aandacht te schenken aan de behoeften van familiebedrijven en kleine boeren. Ook nemen de ondertekenaars zich voor om duurzaamheidsresultaten te meten en daarover te rapporteren. Daarnaast klinkt het dat de sector de dialoog wil versterken en de voortgang van het voortdurende proces van verbetering zal controleren. Wie zich afvraagt waar de duurzaamheidsbarometer en de bijhorende checklist en controle vandaan komt, kent nu dus het grotere geheel.

IDC

Lees ook in Melkvee

48% van de Belgen kookt wekelijks met melk

Melkvee De eerste dag van juni is Wereldmelkdag. Melk blijft nog steeds een vaste waarde in veel Belgische keukens: Belgen gebruiken regelmatig melk. Daarbij gebruikt de helft (48%) van hen minstens 1 keer per week melk om te koken of te bakken en 71% doet dat minstens meerdere keren per maand. De favoriete gerechten met melk zijn sauzen, pannenkoeken en pudding. Dat blijkt uit een onderzoek van iVox bij 2.000 Belgen.
Meer artikelen bekijken