Startpagina Akkerbouw

Wintervlas tijdig ingezaaid

Het Algemeen Belgisch Vlasverbond (ABV) laat in zijn recentste berichtgeving weten dat de zaai van wintervlas zeer vroeg gestart is en dat het goed verlopen is.

Leestijd : 2 min

Het ABV maakt melding dat dit jaar alle wintervlas is ingezaaid tegen uiterlijk 20 oktober, terwijl in andere jaren meestal pas in de tweede helft van oktober kon gestart worden met de zaai. De zaai verliep niet alleen vroeg, maar ook in optimale omstandigheden qua warmte en vocht.

Exacte cijfers over het reeds ingezaaide areaal voor oogst 2024 zijn nog niet bekend, maar het totale areaal vlas 2024 wordt momenteel nét wat lager ingeschat dan voor 2023. De uitzaai van wintervlas brengt geen uitbreiding van areaal met zich mee, maar een zuivere verschuiving van lentevlas naar wintervlas.

Vlasmarkt

Het beperkte aanbod van vezel en de hoge prijzen maken de vlasmarkt zenuwachtig. Een zenuwachtige markt wordt grilliger. De prijzenspurt is hier een perfect bewijs van.

Door sterk stijgende prijzen is op de Europese markt de verkoop van lange vezel hoger dan het jaar voordien. De productie in de 3 landen (Frankrijk, België, Nederland) samen is stabiel. Deze zomermaanden werd heel weinig gezwingeld in België en Nederland, maar in Frankrijk is er 5% meer gezwingeld dan het jaar ervoor. De stijging werd vooral in december en in juni/juli gezien. Sinds het voorjaar van 2022 is er een heel sterk stijgende prijs.

Ook de verkoop van korte vezel wordt gekenmerkt door een zeer sterk stijgende verkoopprijs. Bij de korte vezel ziet het ABV een sterke afbouw van de stock. Ook de productie ligt lager dan die van dezelfde periode het jaar ervoor.

Tim Decoster

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken