Startpagina Akkerbouw

Vraag op de vlasmarkt stijgt

Het Algemeen Belgisch Vlasverbond (ABV) geeft in zijn recentste berichtgeving mee dat de tendens op de vlasmarkt van de voorbije maanden aanhoudt.

Leestijd : 1 min

De eerste cijfers bevestigen de inschattingen zoals deze kort na de oogst door de vlassers werden opgegeven. De vraag naar product bij de afnemers kan niet beantwoord worden.

De langevezelproductie in België, Nederland en Frankrijk samen is nog steeds stabiel. In de cijfers blijkt de stock te gaan stijgen, vooral in België en Nederland. Dit is een vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De stock zelf dekt een vraag van de afnemers van ongeveer 1 maand.

Naast de lange vezel wordt ook de korte vezel gekenmerkt door een zeer sterk stijgende verkoopprijs.

Bij de korte vezel ziet het ABV een verdere sterke afbouw van de stock. Ook de productie ligt een stuk lager dan die van dezelfde periode het jaar ervoor.

De cijfers bevestigen de trend dit najaar bij de Belgische vlassers: er wordt gezwingeld aan een lagere cadans, aangepast aan het beschikbare strovlas. De stock is relatief hoog, maar de verkopen in oktober en in gans de campagne 23-24 zijn tot nu toe zeer laag.

De verkoop van korte vezel is dan weer hoog. Hier ziet het ABV dat de stock toch wel snel afgebouwd wordt.

ABV

Lees ook in Akkerbouw

Belgapomprijs blijft stijgen

Aardappelen Na eerdere prijsstijgingen in de voorbije weken, meldt Belgapom deze week opnieuw een prijsstijging voor de rassen Fontane en Challenger. Ditmaal van 550 naar 600 euro per ton (zonder BTW).
Meer artikelen bekijken