Startpagina Varkens

Beer in de kijker: Everton, imponerend qua voederconversie

Met de 2 stressnegatieve Optimal Prime-beren Elmo NP en Everton NP bevestigt fokker/eigenaar KI Luk Vermeiren uit Rijkevorsel de resultaten in het nakomelingenonderzoek.

Leestijd : 3 min

Voor het vaderschap tekenden respectievelijk de beren Virgo en Vleteren ter Leen van partner KI Vansteenlandt in Krombeke. Uit de fokwaardeschattingen van het voorbije jaar, bleken deze stamvaders echt een gouden greep te zijn voor de fokkerij van Luk Vermeiren, waar beide KI-stations nu de vruchten van plukken via hun zonen. Met de uitzonderlijke fokwaarde voor voederconversie en een betere kraamstalindex is het echter Everton die hier de spotlights opeist als ‘beer in de kijker’ van het huidig seizoen 2023.3.

Exterieur van de beer

Everton is een superlange, hoogbenige beer, die opvalt door zijn droogheid. Een echt ‘autofom-type’ dat als jonge beer een uitstekend gemeten diepe carré had bij de ultrasone bedrijfsprestatietoetsmeting.Vandaag de dag staat hij op het KI-station in werkkledij en etaleert hij zijn adellijke afkomst met zijn typische en edele Piétrain-kop.

Het predikaatsysteem in werking bij KI Vermeiren

In de selectiemesterij worden meestal elke 2 weken nakomelingen opgelegd van 8 beren (soms 12). De nakomelingen van Everton presteerden het om met een voederverbruik van 5.511 kg 2.693 kg te groeien tijdens hun verblijf in de selectiemesterij. Dit deden ze van een gemiddeld opleggewicht van 25,6 kg tot een uitgevast levend gewicht van 122,8 kg, net voor het laden. Dit resulteerde in een fameuze voederconversie van 2,046. In diezelfde ronde had KI Vermeiren nakomelingen van een andere beer die een voederconversie hadden van 2,478 in het groeitraject van 26,95 kg tot 124,7 kg. Na correcties voor het opzet- en aflevergewicht, het aandeel bargen en zeugen, en seizoenseffecten, bekwam Everton een fokwaarde ‘voederconversie’ van 159 punten. Hiermee zit hij in de 0,4% beste van de populatie voor dit kenmerk. Deze fokwaarde wordt berekend met de wiskundige ssGBLUP-techniek die rekening houdt met de verwantschappen tussen de nakomelingen in de selectiemesterij en het genomics-DNA-genotype van Everton zelf.

Zo bekwam de andere beer op basis van de minder gunstige prestaties van zijn nakomelingen een fokwaarde voor voederconversie van slechts 69 punten. Ondanks zijn gunstige fokwaarde voor groei van 154 punten bekwam deze beer geen predikaat en staat hij dan ook al klaar om vervangen te worden door een jonge beloftebeer met een gunstige genomics-index. Van deze jonge beer zal dan ook terug snel sperma geleverd worden aan het zeugenbedrijf om nakomelingen te maken voor de selectiemesterij. Binnen een klein jaar zal dan ook, op zijn beurt, voor deze jonge beer een selectiemesterij-index berekend worden.

50-3424-FWS

Genetische vooruitgang met predikaatberen

Met zijn predikaatsysteem stimuleert en ondersteunt de Vlaamse Piétrain fokkerij (VPF) via incentives het snel vervangen van slecht geteste beren in het nakomelingenonderzoek van de selectiemesterij. Hierin is het op de Vlaamse KI-markt uniek en creëert het een win-winsituatie via de fokkerijheffing op het sperma van de predikaatberen. Deze meerprijs wint de zeugenhouder dubbel en dik terug, doordat hij meer zekerheid heeft dat hij geen sperma krijgt van beren met nakomelingen die minder gunstig presteren. Daarnaast wordt deze heffing ook gedeeltelijk gebruikt om de Piétrain-fokkers van goed geteste beren te belonen. Een ander gedeelte wordt gebruikt als vervangpremie voor het KI-centrum, die deze enkel kan verzilveren door een jonge beer met een hoge genomics-index in de plaats van een minder gunstig nakomeling geteste beer te leggen. De vraag naar hoge indexberen van de KI, door de vervangingspremie, stimuleert dan weer de Piétrain-fokker om enkel top geteste beren, in het nakomelingen onderzoek, te gebruiken (zoals bijvoorbeeld Virgo en Vleteren Ter Leen, zie hoger). Bovendien stijgt de berenverkoop door het vroegtijdig vervangen van de minder goed geteste beren, wat gunstig is voor de Piétrain-fokkers. Op die manier wordt een win-win-win-situatie gecreëerd voor fokkers, KI-centra en zeugenhouders, die gericht is op een zichzelf aanwakkerende genetische vooruitgang.

Jürgen Depuydt (VPF)

Lees ook in Varkens

De omschakeling naar hybride zeugen was een investering in gezondheid

Varkens Hoewel Dieter Vanluchene een grote voorstander was van eigen varkensselectie en -fokkerij, moest hij die knop omdraaien. “De resultaten waren niet meer zoals voorheen. Er liep duidelijk wat mis bij onze eindproducten.” Sinds hij in 2021 koos voor hybride zeugen verbeterden zowel de gezondheid van de dieren als de productieresultaten.
Meer artikelen bekijken