Startpagina Milieu

Nog steeds te veel nitraat in Vlaams oppervlaktewater

In tegenstelling tot de federale regering zegt minister Zuhal Demir wél tegemoet te zullen komen aan het ‘nitraatvonnis’ van de rechtbank. In juni van vorig jaar veroordeelde de rechtbank het Vlaamse Gewest tot het nemen van maatregelen omdat het grond- en oppervlaktewater te veel nitraat bevat.

Leestijd : 2 min

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel stelde in kortgeding vast dat het Vlaamse Gewest de Nitraatrichtlijn en het Mestdecreet schendt. Het nitraatgehalte van het grond- en oppervlaktewater overschrijdt de norm van 50 mg/l.

Gerichte maatregelen

Op een vraag van Mieke Schauvliege (Groen), lid van de commissie Leefmilieu, op 23 januari antwoordde Demir (N-VA) dat zij volop bezig is met MAP 7 waarin gerichte maatregelen zullen worden opgenomen. “Deze maatregelen”, zegt de minister, “zullen tegemoetkomen aan het vonnis van de Brusselse rechtbank.”

Minister Demir verwees naar de MER-regels (milieueffectrapport) in Europa. Aanpassingen van de maatregelen die men wil doorvoeren, moeten zowel de MER-regels – dat is wat nu wordt opgemaakt – als de Europese regels doorlopen. De aanpassingen van de mestregels moeten ook een passende beoordeling krijgen. Maar het eerste is het opmaken van die MER en ten tweede het overleg met de Europese Commissie om meteen een goed plan op tafel te leggen. Dat plan zal volgens Demir bestaan uit de basis die onderhandeld werd door alle actoren uit het middenveld. Zij zegt dat daar zowel door landbouworganisaties als de milieu- en natuurorganisaties goed werk is geleverd.

Mestseizoen start

Schauvliege stelt van haar kant vast dat het mestseizoen op 15 februari start en dat er voor een tweede keer op rij eigenlijk geen verstrengd mestactieplan van toepassing is. Het MAP 7 is volgens het commissielid al 2 jaar aangekondigd maar momenteel is onduidelijk wat er zal gebeuren.

Schauvliege vindt dat de Vlaamse minister voor Leefmilieu opnieuw heel wat maatregelen aankondigt, maar voor haar is het duidelijk dat de minister draalt en niet vooruit gaat.

Het commissielid dringt aan op een aangepaste wetgeving die tot een goede waterkwaliteit leidt. Volgens haar zal 10% van onze waterlopen tegen 2027 ‘misschien’ proper worden terwijl ze tegen dan eigenlijk allemaal proper moeten zijn.

FoJ

Lees ook in Milieu

BBL: “Eurpese Raad wil Green Deal laten vallen”

Milieu Een gelekte nota van de Europese Raad geeft zicht op de strategische prioriteiten die de lidstaten naar voor willen schuiven voor de nieuwe Europese Commissie. Volgens Bond Beter Leefmilieu (BBl) blijkt uit de gelekte nota dat regeringsleiders alle aandacht voor de biodiversiteit- en klimaatcrisis overboord willen gooien. Dat zou een ontmanteling van de Europese Green Deal betekenen.
Meer artikelen bekijken