Startpagina Actueel

Mechelen verkoopt landbouwgrond aan lokale boeren

Mechelen wil enkele landbouwgronden die eigendom zijn van de stad verkopen aan lokale boeren. Het stadsbestuur wil hen hiermee toekomstzekerheid geven en verzekeren dat ze een correcte prijs betalen.

Leestijd : 2 min

Mechelen bezit afgerond 400 ha landbouwgrond. De stad kreeg die in het verleden in haar bezit maar doet er zelf weinig mee. 315 ha ligt niet op Mechels grondgebied. De overige gronden wil het stadsbestuur verkopen aan lokale boeren.

De stad wil het Hombeeks plateau maximaal voorbehouden voor de landbouw en is daarom bereid voor zo'n 1 miljoen euro aan landbouwgrond te verkopen aan zittende pachters. Het plan past in het Beleidsplan Ruimte 2030, waarin beschreven wordt waar men, naast plaats voor wonen, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen en werkgelegenheid, ruimte ziet voor natuur en landbouw.

Versnippering tegengaan

"In plaats van kleine stukjes natuur en geen volwaardige landbouwgebieden, willen we versnippering tegengaan", zegt schepen van Landbouw Arthur Orlians (Voor Mechelen). "We zeggen klaar en duidelijk dat het Hombeeks plateau maximaal willen voorbehouden voor landbouw. Tegelijkertijd willen we in het gebied Natuurpark Rivierenland op termijn komen tot grotere aaneengesloten gebieden voor natuur, zonder landbouwers te onteigenen."

De gronden die niet op Mechels grondgebied liggen worden vaak verkocht aan de betrokken gemeente, waarna het gemeentebestuur kan beslissen wat ze met de grond doet. Door de gronden in Mechelen aan landbouwers te verkopen, hoopt het stadsbestuur de prijzen te kunnen doen dalen of minstens te temperen.

Bij de Mechelse landbouwraad wordt positief op het initiatief gereageerd. "Naast de steeds strengere regelgeving is het vooral de steeds hogere grondprijs die ervoor zorgt dat het landbouwberoep niet langer voldoende rendabel is", zegt voorzitter Kurt Verbruggen. "Jonge en oude boeren hebben geen toekomstperspectief omdat ze vaak geen eigenaar zijn van het perceel dat ze bewerken. Ze maken geen kans om gronden te verwerven als overheden of overheidsorganisaties de gronden kunnen aankopen met aankoopsubsidies, soms van 70% of meer. Als pachters de kans krijgen van de stad Mechelen om hun landbouwperceel aan te kopen, is dat een goede zaak. Het zal voor een stuk de druk wegnemen die momenteel heerst op het Hombeeks plateau."

Belga

Lees ook in Actueel

Welke groenten nu al zaaien in volle grond en in perspotjes?

Groenvoorziening We zijn het niet meer gewoon, maar de tweede week van april viel er zowaar enkele dagen op rij geen regen. De aangename temperatuur en het lentezonnetje deden ons tuiniershart sneller slaan. Helaas is het in vele tuintjes nog te nat om nu al aan de slag te gaan. Afgelopen 6 maanden waren dan ook natter dan gemiddeld en het weerbericht voorspelt dat ook de komende week wisselvallig en fris wordt met de nodige aprilse grillen.
Meer artikelen bekijken