Startpagina Klimaat

Europese Commissie vraagt meer klimaatinspanningen van België

De Europese Commissie vraagt België om bijkomende maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen door het verkeer en gebouwen sterker in te perken en meer hernieuwbare energie te gebruiken. Dat staat in de aanbevelingen over het Belgische energie- en klimaatplan die de Commissie vrijdag heeft gepubliceerd. Tegen 30 juni wordt een definitief plan verwacht.

Leestijd : 2 min

Volgens de Commissie zal België volgens het huidige plan de uitstoot in sectoren als transport, gebouwen en landbouw tegen 2030 slechts met 42,6% kunnen indijken, terwijl van ons land een inspanning van 47% is gevraagd (in vergelijking met 2005). Ze vraagt dan ook ‘kostenefficiënte bijkomende maatregelen’ om ‘de geraamde kloof van 4,4 procentpunten te overbruggen’, zo luidt het in de aanbevelingen.

Daarnaast moet België inzake hernieuwbare energiebronnen ‘de ambitie aanzienlijk verhogen’. De Europese Unie heeft als bindende doelstelling om het aandeel van hernieuwbare energie in de eindconsumptie tegen het einde van het decennium te verhogen tot 42,5%. In dat kader wordt van België verwacht dat het zijn aandeel opkrikt tot 33% van de eindconsumptie, maar dat zou in het huidige plan blijven steken op 21,7%.

De indiening van de nationale plannen kadert in de Europese doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen met 55% te verminderen tegen 2030 (in vergelijking met 1990). Dat België extra huiswerk krijgt, is geen verrassing. De deelstaten zijn het immers oneens over de verdeling van de klimaatinspanningen. Zo wou de Vlaamse regering zich niet engageren tot een grotere inspanning dan 40%, wat de uitstoot in sectoren als verkeer en gebouwen betreft.

Door het gehakketak diende ons land zijn plan ook te laat in. In december beoordeelde de Commissie al de ontwerpplannen van 21 lidstaten. Ze raamde toen dat de uitstoot in de EU op basis van die plannen slechts met 51% zal verminderen.

Belga

Lees ook in Klimaat

Meer artikelen bekijken