Startpagina Akkerbouw

Verzamelaanvraag 2024 en betalingsrechten staan op e-loket

De verzamelaanvraag 2024 is beschikbaar op het e-loket van Landbouw en Zeevisserij voor het indienen van de perceelsaangifte en de steunaanvragen. Land- en tuinbouwers hebben hiervoor dit jaar de tijd tot en met dinsdag 30 april.

Leestijd : 3 min

De land- en tuinbouwers geven in hun verzamelaanvraag het gebruik op van al hun percelen en vragen steun aan. Een handig overzicht van alle ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen is terug te vinden in de omslag met de papieren verzamelaanvraag en op de website. Landbouwers kunnen de nieuwigheden raadplegen in de toelichting bij de verzamelaanvraag op de website (www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag).

Verzamelaanvraag, Betalingsrechten en Landbouwerkenmerken

Voor land- of tuinbouwers met percelen of bedrijfsexploitaties in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, is het vanaf maandag 26 februari mogelijk om de verzamelaanvraag voor 2024 in te dienen op het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be).

De uiterste datum voor het indienen van de verzamelaanvraag is dinsdag 30 april. De uiterste wijzigingsdatum is vrijdag 31 mei. Steun voor ecoregelingen of agromilieuklimaatmaatregelen kan aangevraagd worden tot de uiterste wijzigingsdatum van 31 mei. De enige uitzondering is ‘voorjaarsbraak met late inzaai maïs’ die uiterlijk op 30 april moet aangevraagd zijn.

De waarde en het aantal beschikbare betalingsrechten is te vinden onder de tegel ‘Betalingsrechten’. Daar kunnen ook overdrachten worden ingediend. Overdrachten van toepassing op campagne 2024 moeten ten laatste op 31 mei ingediend zijn.

Steun via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

De steun (met uitzondering van de AMKM - behoud van lokale veerassen) wordt toegekend aan actieve landbouwers in het kader van het GLB. Hiervoor moeten meerdere voorwaarden vervuld zijn. Informatie over actieve landbouwer kan in de toepassing ‘Landbouwerkenmerken’ (op het e-loket onder Klantgegevens) geraadpleegd worden.

Behalve basisinkomensteun en steun voor jonge landbouwers krijgen landbouwers opnieuw een aanvullende herverdelende inkomenssteun. Voor een aantal ecoregelingen, zoals de ecoregeling voedermanagement, is het steunbedrag opgetrokken in 2024.

In een volgend bericht zullen aanpassingen ten opzichte van vorig jaar verder worden toegelicht. Een greep uit de belangrijkste wijzigingen in het GLB en de verzamelaanvraag:

· Voor condtionaliteit zijn de belangrijkste nieuwigheden in 2024

o In 2024 moet men de gewasrotatie op bedrijfsniveau naleven. Op 1/3 van het in aanmerking komende bouwland moet men een andere hoofdteelt of een tussenteelt inzaaien ten opzichte van 2023.

o Ook het areaal niet-productieve-elementen moet worden ingevuld. In 2024 kan dit uitzonderlijk ook door op 4% van het bouwland ofwel niet productieve elementen zoals kleine landschapselementen of braak aan te leggen, of vanggewassen in te zaaien waarvan de oppervlakte volledig meegeteld wordt (met een wegingsfactor 1), of een combinatie van deze.

De informatiefiches omtrent de Conditionaliteit zijn ter beschikking op de website van het agentschap onder ‘Bedrijfsvoering’ – ‘Conditionaliteit en Randvoorwaarden’ www.vlaanderen.be/landbouw/conditionaliteit

· Precisielandbouw moet men aanvragen in het afzonderlijk voorziene scherm, samen met een aangifte van de percelen waar men deze precisielandbouw zal toepassen.

· Vanaf het tweede jaar van een vaste meerjarige verbintenis worden de bijkomende bestemmingen automatisch voorgedrukt.

· De steun voor eiwitteelt onder de eenjarige ecoteelten kan nu ook op kleinere percelen zolang men dit op minstens 0,50 ha in totaal aanvraagt voor het bedrijf.

· De aanbreng van organische koolstof op percelen kan vanaf 2024 ook op percelen met blijvende teelten (blijvend grasland valt hier niet onder)

· De bufferstroken bloemenmengsel en graskruidenmengsel mogen vanaf 2024 ook grenzen aan percelen met blijvende teelten (blijvend grasland valt hier niet onder).

Alle wijzigingen zullen in maart ook via webinars verder worden toegelicht. De aankondiging van de webinars zal gebeuren via de nieuwsflash van maart en via de website www.vlaanderen.be/landbouw

Begeleiding

Nuttige informatie voor het invullen van de verzamelaanvraag staat onder de ‘hulp nodig’-knop van het e-loket.

Voor bijkomende vragen of problemen kunnen landbouwers en consulenten bellen naar 02 214 48 48. Tijdens de campagne van de verzamelaanvraag kan er van 1 maart tot 31 mei via een keuzemenu gekozen worden voor vragen over de verzamelaanvraag, waarna experten de landbouwers te woord zullen staan en eventueel samen het probleem kunnen bekijken.

Wie zelf geen computer of internet heeft, kan tijdens de kantooruren contact opnemen via via 02 214 48 48 om te horen wat de mogelijkheden zijn voor het indienen van de verzamelaanvraag.

Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken