Startpagina Actueel

Verzamelaanvraag campagne 2017 van start

Vanaf 23 februari is de verzamelaanvraag 2017 voor land- en tuinbouwers op het e-loket beschikbaar. Ze kunnen de verzamelaanvraag indienen tot en met vrijdag 21 april 2016.

Leestijd : 3 min

Volmachten voor het invullen van de verzamelaanvraag worden zoals elk jaar het best tijdig gemeld. Een aantal wijzigingen ten opzichte van voorgaande campagne staan opgesomd in de fiche ‘Nieuw in verzamelaanvraag 2017’ op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Beschikbaar vanaf 23 februari

Vanaf 23 februari 2017 in de namiddag kunnen land- of tuinbouwers met percelen of exploitaties in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun verzamelaanvraag 2017 terugvinden op het e-loket (www.landbouwvlaanderen.be). Het is opnieuw verplicht de verzamelaanvraag elektronisch in te dienen.

De uiterste datum voor het indienen van de verzamelaanvraag is vrijdag 21 april 2016 om middernacht.

Volmacht tijdig regelen

Om de aanvraag voor iemand anders in te vullen, is een volmacht nodig. Meer informatie over volmachten staat onder de ‘help’-knop van het e-loket.

Hou er rekening mee dat een volmacht niet altijd meteen van kracht is. De volmachten moeten dus tijdig geregeld worden zodat aanvragers niet in de problemen komen als de uiterste indiendatum nadert.

Begeleiding bij gebruik van het e-loket

Nuttige basisinformatie voor het invullen van de verzamelaanvraag is te vinden onder de ‘help’-knop.

Voor bijkomende vragen of eventuele problemen kan gebeld worden naar de infolijn van het e-loket. Op de contactpagina van het e-loket zijn per provincie het telefoonnummer en de openingsuren terug te vinden.

Zelf geen computer of internet? Dan kan een afspraak gemaakt worden met de buitendienst en kan de landbouwer daar de aanvraag invullen.

Het e-loket begeleidt ook

Voor het indienen van de verzamelaanvraag moeten de opmerkingen in het dossier bekeken worden. Het e-loket is immers in staat bepaalde fouten of onvolledigheden in de aanvraag te detecteren. Al te vaak blijkt dat deze informatie ongelezen verloren gaat, met alle gevolgen van dien. Het is belangrijk te weten dat wat gemeld wordt op e-loket bij het indienen, nadien niet meer opgestuurd of gemaild wordt.

Nieuw in 2017

Op de website www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag staat een fiche ‘Nieuw in verzamelaanvraag 2017’ (Nieuwigheden > Veelgemaakte fouten en tips). Het Departement Landbouw en Visserij wenst de aandacht te vestigen op enkele van de nieuwigheden ten opzichte van 2016. Meer informatie is te vinden in de fiche.

Actievere keuze voor verklaring als GLB-actieve landbouwer

Onderaan de indienpagina van de elektronische verzamelaanvraag moeten GLB-actieve landbouwers een verklaring in verband met niet-landbouwactiviteiten aanvullen. Er wordt vanaf 2017 nagevraagd of de landbouwer in hoofd- of nevenactiviteit uitbater is van bepaalde niet-landbouwactiviteiten. Landbouwers die als niet GLB-actieve landbouwer zijn aangeduid, kunnen tegenbewijs indienen bij de buitendienst.

Percelen

De pagina om percelen ‘per perceel’ te behandelen is overzichtelijker geworden. De landbouwer zal merken dat minder gebruikte invulvelden verborgen zijn. Door te klikken op ‘toon meer’ worden deze velden opnieuw zichtbaar.

Info over percelen stond in 2016 nog verspreid binnen de verzamelaanvraag. Alle perceelsinformatie is nu samengebracht onder ‘samenvatting’, ‘perceelsinfo’.

De nummering van de percelen is aangepast zodat ze beter overeenstemt met de ligging van de percelen op de fotoplannen. Een gevolg is dat de nummering in geval van meerdere exploitaties niet meer gegroepeerd is per exploitatie maar doorloopt over de exploitaties heen.

De teeltcodes 9710 en 9711 voor appel- en perenteelt zijn aangevuld met 2 nieuwe teeltcodes voor hun hoogstamvarianten. Het gaat om de codes 9730 en 9731.

Vanaf 2017 zal men een reden moeten opgeven bij het schrappen van een perceel. Dit kan door middel van een drielettercode. Deze wijziging is ingevoerd zodat mogelijke zogenaamde ‘verdwenen percelen’ vroeger gedetecteerd worden en de briefwisseling hierrond beperkt kan worden.

Zones onroerend erfgoed

Bij bepaalde handelingen op percelen in landbouwgebruik en gelegen binnen een zone met onroerend erfgoed is soms een stedenbouwkundige vergunning of toelating nodig. De zones met onroerend erfgoed zijn terug te vinden op de kaart.

Ligt een perceel in een dergelijke zone en men wil weten of een vergunning dan wel een toelating nodig is, neemt men best in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Stikstofbindende gewassen als ecologisch aandachtsgebied (EAG)

De teelt van soja is vanaf 2017 toegevoegd aan de lijst van mogelijke EAG stikstofbindende gewassen.

Departement Landbouw en Visserij

Lees ook in Actueel

Vlaanderen heeft te weinig open natuur voor probleemwolven, vindt cd&v

Actueel Vlaanderen heeft te weinig open natuur en te weinig wilde fauna om probleemgevallen onder de wolven te onderhouden. Dat is een van de standpunten rond natuur waarmee CD&V naar de verkiezingen wil trekken. Op zondag 21 april worden de programmapunten afgeklopt tijdens het verkiezingscongres van de partij.
Meer artikelen bekijken