Startpagina Onderwijs

Twee bachelorproeven bekroond met Agro-Expo Vives Award

Eind januari werden de Agro-Expo Vives Awards uitgereikt. Die voor het afstudeerjaar 2022 gaat naar Thibaut Verhelst met zijn bachelorproef ‘Meer eiwit met lokale granen’. De award voor het afstudeerjaar 2023 gaat naar Arthur Wauters die zijn bachelorproef deed bij het ILVO. Hij bekeek het effect van 2 verschillende eindbeerlijnen op uniformiteit, groeiprestaties, karkas- en vleeskwaliteit binnen een vleesvarkensronde.

Leestijd : 5 min

Hogeschool Vives werkte voor de tweede keer op rij samen met de ploeg van Agro-Expo voor deze awards. Samen willen ze jong talent in de kijker plaatsen en de kennis die in West-Vlaanderen opgedaan wordt uit bachelorproeven beter kenbaar te maken bij het publiek. De awards werden overhandigd door Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns tijdens de officiële opening van de landbouwvakbeurs in Roeselare.

Omdat de beurs tweejaarlijks is kwamen zowel in 2022 als in 2023 enkele bestuursleden van deze beurs in de jury zetelen van de bachelorproefvoorstellingen bij Vives in Roeselare. Uit alle bachelorproeven werden door een gezamenlijke jury verdienstelijke werken genomineerd in 4 categorieën.

Afstudeerjaar 2022

Voor het afstudeerjaar 2022 werd in de categorie duurzaamheid en innovatie Kyana Van de Vivere genomineerd met haar bachelorproef ‘Rendemendsverschillen tussen het traditionele en het Eco-box-stalsysteem in de paardenhouderij’ & ‘Rendemenstverschillen tussen de traditionele en de Bokashi mestopslagmethode in de paardenhouderij’ alsook Céline Mahieu werd genomineerd met haar bachelorproef over de ‘Valorisatie van tomaten-, komkommer- en paprikaloof’.

In de categorie mechanisatie werd Jarne Van Canneyt genomineerd met zijn bachelorproef over ‘Variabel zaaien aan de hand van uitgebreide bodemscankaarten’ en Klaas Van Cutsem werd genomineerd met zijn bachelorproef over ‘De verwerking van hout met houthakselaars voor biomassa’.

In de categorie dierlijke productie werd Louise Mouton genomineerd met haar bachelorproef over ‘Het effect van een groeibeer als eindbeer op de technische en economische resultaten’ en Ruben D’haene werd genomineerd met zijn bachelorproef over ‘Rendabiliteit van merkerselectie en een tochtdetectiesysteem op het Caloenhof’.

In de categorie plantaardige productie werd Thulien Vanthournout genomineerd met haar bachelorproef over ‘Rendementsverlies tijdens de aardappelbewaring’ en Thibaut Verhelst werd genomineerd met zijn bachelorproef over ‘Meer eiwit met lokale granen’.

Afstudeerjaar 2023

Voor het afstudeerjaar 2023 werd in de categorie duurzaamheid en innovatie Elke Vergote genomineerd met haar bachelorproef over hernieuwbare energie en Matthijs Bonte werd genomineerd met zijn bachelorproef ‘Kostenbesparingen via energiemeting op een varkensbedrijf’.

In de categorie mechanisatie werden Guillaume Delefortie en Arthur Nerinckx genomineerd met hun groepsbachelorproef over ‘Variabele teelttechnieken bij aardappelen en wintertarwe adhv taakkaarten’. Jonas Van Biesbroeck werd genomineerd met zijn bachelorproef ‘Variabel poten van aardappelen en de opvolging van meeropbrengst in functie van de grondsoort’. Ook Rob Van den Steen werd genomineerd met zijn bachelorproef ‘Maiszaaimachine Väderstad versus andere merken’.

In de categorie dierlijke productie werd Sara Devriendt genomineerd met haar bachelorproef ‘Biestmanagement bij vleesvee met het effect op FPT beter gekend als gebrekkige passieve immuniteit bij vleeskalveren’. Eveneens Astrid Vandewalle werd genomineerd met haar bachelorproef over ‘Bestendige aminozuren bij melkvee’. Daarnaast werd Arthur Wauters genomineerd met zijn bachelorproef over ‘Het effect van genetica op uniformiteit, groeiprestaties, karkas- en vleeskwaliteit bij vleesvarkens’.

In de catergorie plantaardige productie werd Luca Quartier genomineerd met zijn bachelorproef over ‘Betere duurzame substraten voor glasteelten’ en Lucas Van Beveren werd genomineerd met zijn bachelorproef over ‘Groenvoeders voor de zaai van maïs’.

Eervolle vermeldingen 2022

Uit deze genomineerden haalde de jury per afstudeerjaar 2 eervolle vermeldingen en een winnaar van de Agro-Expo-Vives Award. De eervolle vermeldingen kregen 250 euro en de winnaars kregen 500 euro, geschonken door Agro-Expo.

De eervolle vermelding voor het afstudeerjaar 2022 gaat naar Louise Mouton die haar bachelorproef deed in opdracht van Hypor Belgie. Hierin bekeek ze het effect van het gebruik van een groeibeer. Presteert deze eindbeer technisch beter dan een gewone Piétrain? En ook al zou dit zo zijn, is het dan weldegelijk ook economisch beter voor de varkenshouder of dekken zijn kosten de meeropbrengst niet? De jury oordeelde dat Louise een mooi werk afleverde want optimale technische en economische resultaten zijn vandaag de dag niet meer weg te denken in de varkenshouderij.

Een tweede eervolle vermelding voor het afstudeerjaar 2022 gaat naar Ruben D’haene die zijn bachelorproef deed in opdracht van het Caloenhof. Hij ging dieper in ging op de kostprijsanalyse en betrouwbaarheid van verschillende selectiemethodes bij melkvee. Daarnaast bekeek hij welke fokkerijstrategie de meest rendabele is voor het bedrijf en werd de terugverdientijd van het tochtdetectiesysteem onderzocht. De jury oordeelde dat Ruben een toekomstgericht werd afleverde, want investeren in merkerselectie en tochtdetectiesystemen is investeren in de toekomst en zorgt voor de vooruitgang in de veehouderij.

Eervolle vermeldingen 2023

De eervolle vermelding voor het afstudeerjaar 2023 gaat naar de groepsbachelorproef van Guillaume Delefortrie en Arthur Nerinckx zij deden hun bachelorproef voor de bedrijven Hubrecht en Degeeter. Als jonge landbouwerszonen gingen zij zich in hun werk niet alleen gaan verdiepen in de toepassingen van het variabel poten van aardappelen en zaaien van tarwe, maar ook in de bemesting aan de hand van taakkaarten. De jury was van oordeel dat Guillaume en Arthur een mooi werk afleverden. Want de landbouw heeft zich ontwikkeld van wat altijd al werd beschouwd als een primitieve sector tot een innovatieve en uitdagende sector die gedreven wordt door moderne technologieën. Zij onderzochten zowel de technische als financiële kant en brachten technologie die niet meer weg te denken is zeer mooi in beeld.

De tweede eervolle vermelding voor het afstudeerjaar 2023 gaat naar Luca Quartier die zijn bachelorproef deed in opdracht van het Proefcentrum Groenteteelt. Substraten worden al een tijdje gebruikt in de moderne tuinbouw. Het is bedoeld als materiaal waarin de wortels van de plant zich goed kunnen ontwikkelen. Het nadeel van die substraten is dat ze echter vaak gemaakt zijn uit materiaal die niet herbruikt kunnen worden, waardoor voorraden uitgeput geraken. Luca onderzocht of substraten samengesteld uit allerlei herbruikbare materialen, dezelfde opbrengstprestaties konden leveren als traditionele materialen zoals steenwol. De jury was van oordeel dat Luca een zeer toekomst gericht werk afleverde. De resultaten waren veelbelovend & openen zeker en vast deuren voor toekomstig onderzoek. Want de circulariteit van substraten is cruciaal voor de toekomst van de glastuinbouw.

Winnaars

De winnaar van de Agro-Expo Vives Award voor het afstudeerjaar 2022 is Thibaut Verhelst met zijn bachelorproef ‘Meer eiwit met lokale granen’. Thibaut deed zijn bachelorproef bij Inagro. Uit de proeven bleek duidelijk dat door tarwe te behandelen met ureum, de tarwe gebufferd werd en het ruw eiwitgehalte (2,7 keer) verhoogde. In de proef kon een deel sojaschroot in het melkveerantsoen vervangen worden zonder negatieve invloed op de technische resultaten. Op economisch vlak bleek tijdens de proef een rantsoen met behandelde tarwe interessanter. De jury oordeelde dat Thibaut een prachtig toekomstgericht werk afleverde, want investeren in meer lokale eiwitproductie is investeren in de toekomst de landbouw hier in Vlaanderen.

De Agro-Expo VIVES Award voor het afstudeerjaar 2023 gaat naar Arthur Wauters die zijn bachelorproef deed bij het ILVO. Arthur bekeek het effect van 2 verschillende eindbeerlijnen op uniformiteit, groeiprestaties, karkas- en vleeskwaliteit in een vleesvarkensronde. In de bachelorproef werden 2 types eindbeerlijnen bij vleesvarkens vergeleken. Selectie naar optimale karkasgroei resulteerde in een hoger karkasrendement en mager vleespercentage, maar ook in een lagere vleeskwaliteit. Selectie naar groeisnelheid resulteerde in een snellere groei en betere vleeskwaliteit. De jury oordeelde dat Arthur een zeer waardevol en toekomstgericht werk afleverde want de eindbeerkeuze is heel sterk bepalend voor de kwaliteit van het eindproduct en de keuze van de consument.

Vives

Lees ook in Onderwijs

Bestuurswissel bij Avowest

Onderwijs Het Agrarisch Vormingscentrum van de Westhoek (Avowest) in Poperinge nam afscheid van 2 bestuurders en mag evenveel nieuwe bestuurders verwelkomen.
Meer artikelen bekijken