Startpagina Akkerbouw

Nieuwe IPM-checklist met extra technieken en doppen

Elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen moet de regels rond de geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toepassen. De IPM-lijst werd onlangs geüpdatet als gevolg van het aanpassen van de lijst driftreducerende doppen en technieken waardoor de gebruiksmogelijkheden werden uitgebreid.

Leestijd : 2 min

Sinds 1 januari 2014 moet elke professionele gebruiker van gewasbeschermingsmiddelen de regels rond geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toepassen. De wettelijke basis hiervoor is de Europese richtlijn (EG) nr. 2009/128 over het duurzaam gebruik van pesticiden. IPM (Integrated Pest Management) of geïntegreerde gewasbescherming gaat over het duurzaam, beredeneerd gebruik van gewasbeschermingstechnieken en -middelen.

90% driftreductie

Driftreductie is een belangrijk aspect om gewasbeschermingsmiddelen op de plaats te houden waar ze horen, namelijk op het veld en de teelt. Vanaf 2023 werd het verplicht om 75% driftreductie toe te passen in open lucht in Vlaanderen. Vanaf 2026 zal het verplicht zijn om 90% driftreductie toe te passen. Dit kan via de keuze van een 90% driftreducerende dop of door het combineren van een driftreducerende dop met een driftreducerende techniek. Er was dus een dringende noodzaak om de lijst met driftreducerende doppen en technieken aan te passen en de gebruiksmogelijkheden ervan uit te breiden.

Lijst wordt regelmatig bijgewerkt

Een werkgroep onder leiding van de federale overheid samen met Vlaamse en Waalse onderzoekscentra en overheden werkten deze herziening uit. Deze werkgroep komt op geregelde basis samen en er wordt een regelmatige update van de lijst vooropgesteld, zodat deze steeds de nieuwste driftreducerende doppen en technieken bevatten. Er wordt ook in een aanvraagprocedure voorzien, waardoor producenten van driftreducerende doppen en technieken hun nieuwste producten kunnen laten evalueren op hun driftreducerende vermogen. Deze aanvraagprocedure is bereikbaar op Fytoweb.be via: home> gewasbescherming voor de industrie> raadpleeg een lijst van handleidingen gerelateerd aan gewasbescherming> evaluatie van nieuwe antidrift spuitmaterialen.

Nieuwe doppen en nieuwe techniek

Nieuwe doppen werden opgenomen in de lijst voor neerwaartse bespuitingen, maar vooral ook een nieuw erkende techniek werd toegevoegd en er is ook een duidelijkere omschrijving van de technieken. Zo wordt het duidelijker waar de betreffende techniek moet aan voldoen om binnen de driftreductieklasse te vallen. Dit is het geval voor de afgeschermde spuitboom (50% DR), de sleepdoek (75% DR), luchtondersteuning (75% DR), rijen- of beddenspuit (75% DR) en spuit onder overkapping (90% DR). Nieuw toegevoegd is de gereduceerde dopafstand en spuitboomhoogte (75% DR).

De omschrijving van de technieken kan gevonden worden in deel 3 van de brochure richtlijnen IPM checklist 2024.

Agentschap Landbouw en Zeevisserij

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken