Startpagina Akkerbouw

Hoge vraag naar vlas remt lichtjes af

Het Algemeen Belgisch Vlasverbond (ABV) deed in zijn recente marktberichten een analyse van de vlasmarkt tot en met februari 2024. Hun eerste opmerking is dat de tendens die ze sinds september 2023 zagen, nu lichtjes lijkt af te remmen.

Leestijd : 3 min

Verder meldt het ABV dat de vraag naar vlasvezel hoog is, hoewel de verkoop van lange vezel daalt. De sterk gestegen verkoop van korte vezel zwakt af, doordat de stock sterk gedaald is.

Lagere productie

De productie in Frankrijk, België en Nederland ligt momenteel 20% lager in de lopende campagne (juli 23 – jan 24) dan in de campagne ervoor.

De stock aan lange vezel blijft vrij stabiel. De inschatting die gemaakt werd in september 2023 op basis van de enquête aangaande ramingen per maand van rendementen en productie blijkt nu voor meer dan 95% correct te zijn voor de periode september 2023 – januari 2024.

De prijzen van de lange vezel zijn een uitzondering en hebben momenteel een omgekeerde trend ten opzichte van andere natuurlijke vezels en landbouwgrondstoffen. Terwijl lange vlasvezels enkele jaren terug aan een prijs tot een derde of maximaal voor de helft van de wol verkocht werd, merkt het ABV dat sinds Nieuwjaar de prijs van de lange vlasvezels boven die van van wol ligt.

De prijs van landbouwgrondstoffen is het voorbije jaar gedaald met 20 tot 25%, terwijl de lange vlasvezels met meer dan 60% in prijs zijn gestegen. Eind januari merkten ze bij het ABV dat de olieprijs quasi gelijk was aan de prijs van een jaar terug, en dat de gasprijs met 24% gedaald is.

Bij de korte vezel ziet het ABV een andere trend dan bij de lange vezel. De stock is in een jaar tijd gehalveerd, de productie en de verkoop zijn lichtjes gedaald. Vooral de sterke prijsstijging sinds zomer 2023 is opvallend, alsook de halvering van de stock.

Belgische situatie

Specifiek voor België was er in februari een sterke terugval van zowel de verkochte tonnage als van de stock lange vezel merkbaar. De productie in februari was zeer laag. De prijzen stagneren wat en de prijs voor lange vezel van mindere kwaliteit is wat teruggevallen.

De stock van lange vezel bestaat nagenoeg enkel uit die van oogst 2023 – ook de stock van strovlas is quasi volledig van oogst 2023. Volgens het ABV zal er, gezien de lage oogst van vorig jaar eind juni géén stock van strovlas overblijven in België..

Ook in februari was de verkoop van korte vezel hoog. De stock is verkocht en wat nog op stock staat, is vaak al besproken of geleverd in februari, maar bijvoorbeeld pas in maart gefactureerd. Er is vraag naar korte vezel van alle kwaliteiten.

Campagne 2024

Het wintervlas komt gevarieerd de winter uit. Een klein deel is verloren, een deel had schade opgelopen, een deel lijkt zich na lichte schade te herstellen en een deel lijkt niet te hebben afgezien en staat er schitterend bij. Op Belgische velden is vooral tussen de verschillende rassen een duidelijk verschil in schade vast te stellen.

Door de natte februarimaand van 2024 had vlas het moeilijk. Er wordt bij de landbouwers nog steeds verhoogde interesse gemerkt om lentevlas voor campagne 2024 in te zaaien. Bij rondvraag lijkt er voor 2024 algemeen een lichte stijging in areaal vlas voorzien (wintervlas + lentevlas samen). De zaaiomstandigheden dienen nog afgewacht te worden.

ABV, TD

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken