Startpagina Actueel

Uiterste indieningsdatum voor verzamelaanvraag nadert

Dinsdag 30 april is de laatste dag waarop landbouwers de verzamelaanvraag 2024 kunnen indienen. Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij (ALZ) raadt landbouwers aan tijdig te starten met het invullen van de verzamelaanvraag. Ook de melding van een bedrijfsovername, de overdracht van betalingsrechten, de brede weersverzekering en de teeltmelding voor hennep moeten tijdig worden aangemeld.

Leestijd : 4 min

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij raadt landbouwers aan tijdig te starten met het invullen van de verzamelaanvraag, want de uitersterste indieningsdatum nadert. Denk ook aan het tijdig indienen van een bedrijfsovername, de overdracht van betalingsrechten, de brede weersverzekering en de teeltmelding voor hennep. De infolijn van het ALZ is bereikbaar tijdens de kantooruren. Er wordt ook rekening gehouden met het natte voorjaar voor de inzaai van bepaalde beheerovereenkomsten en ecoregeling bufferstroken.

De verzamelaanvraag moet tijdig ingediend worden door alle landbouwers die aangifteplichtig zijn bij de Mestbank of steun willen aanvragen en door alle bio-landbouwers in het kader van bio-certificering. Land- en tuinbouwers die hun verzamelaanvraag al hebben ingediend op het e-loket, hebben daarvan een bevestigingsmail ontvangen.

Ook op het e-loket (tegel ‘Verzamelaanvraag’) kunnen de landbouwers de status van de verzamelaanvraag nakijken. Volmachthouders kunnen op het e-loket gemakkelijk nagaan voor welke klanten het dossier nog niet ingediend is door onder ‘Uitgebreide zoekvelden tonen’ te zoeken naar dossiers op ‘Status’ met de waarden ‘Klaargezet’ en ‘In bewerking’.

Nog niet ingediend?

Wie steun wil ontvangen of mestbankaangifteplichtig is, moet de verzamelaanvraag uiterlijk op dinsdag 30 april 2024 indienen. De aangifte gebeurt via het e-loket www.landbouwvlaanderen.be. Het laattijdig indienen van de eerste versie van de verzamelaanvraag na 30 april heeft tot gevolg dat er per werkdag 1% van de steun wordt afgehouden. Het indienen van een eerste versie na 25 mei betekent dat er voor het teeltjaar 2024 geen steun meer toegekend kan worden.

Ook als u mestbankaangifteplichtig bent, moet u een verzamelaanvraag indienen uiterlijk op 30 april. Na deze datum zal VLM een boete opleggen van 250 euro al geen verzamelaanvraag werd ingediend. Bij herhaling binnen de 5 jaar verdubbelt de boete tot 500 euro.

Een initieel en tijdig ingediende versie kan wel nog worden gewijzigd tot en met woensdag 31 mei, zonder verlies van steun. Als een wijzigingsversie wordt gestart, is deze maar tijdelijk aanpasbaar. Tot 30 april kan een wijzigingsversie gedurende 4 dagen worden aangepast. Na 30 april is een wijzigingsversie maar 2 dagen aanpasbaar voor deze wordt geblokkeerd. Alle informatie over de uiterste indienings- en wijzigingsdata vindt u in de fiche ‘Indienen en wijzigen van de verzamelaanvraag’ op deze website.

Gevolgen nat voor- en najaar

Na een nat najaar was ook het voorjaar zeer nat, waardoor de veldwerkzaamheden vertraging oplopen. Voor landbouwers die dit jaar willen deelnemen aan de ecoregeling ‘bufferstroken’ of bepaalde beheerovereenkomsten (met inzaai vóór 1 mei), zal het Agentschap Landbouw en Zeevisserij alsook de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ermee rekening houden dat een inzaai uiterlijk op 30 april 2024 niet steeds mogelijk is door de natte weersomstandigheden.

Wel wordt verwacht dat de bufferstrook of de beheerovereenkomst aangelegd wordt van zodra het kan en uiterlijk op 31 mei 2024. Dit geldt voor alle duidelijkheid niet voor de grasbufferstrook in het kader van erosiebestrijding (‘BUG’). Deze bufferstrook moet nog steeds bij de start van 2024 aanwezig zijn.

Overnames en betalingsrechten

Als er nog een volledige bedrijfsovername gepland is in 2024 waarbij de overnemer de verzamelaanvraag wil indienen, is het belangrijk dit zo snel mogelijk te doen en de aanvraag voor 18 april in te dienen, zodat de overname volledig afgerond is tegen 30 april.

Om betalingsrechten te kunnen activeren in 2024, moeten overdrachten van betalingsrechten uiterlijk op 31 mei ingediend zijn. De overgedragen rechten zijn pas zichtbaar bij de overnemer na goedkeuring van de overdracht door het Agentschap. Men kan de verzamelaanvraag indienen zonder dat de over te nemen betalingsrechten al zichtbaar zijn. Betalingsrechten kunnen enkel geactiveerd worden op percelen waarop de land- of tuinbouwer de hoofdteelt zelf verbouwt.

Brede weersverzekering

Land- en tuinbouwers die de premie voor de brede weersverzekering willen aanvragen, moeten dit ten laatste op 30 april aangeven in de verzamelaanvraag, evenals de naam van de verzekeraar. Na 30 april kan de landbouwer geen subsidieaanvraag meer indienen en kan hij de naam van de verzekeraar niet meer opgeven of aanpassen. Als er een polis wordt afgesloten met een andere verzekeraar, zal er geen subsidie uitgekeerd kunnen worden. Let op: de uiterste datum om een polis te kunnen afsluiten bij een verzekeraar kan vroeger liggen. Informeer u tijdig bij uw verzekeraar!

Verplicht melden van hennep

Wie in 2024 industriële hennep wil telen als hoofdteelt of nateelt, moet bij de verzamelaanvraag ook het verplichte teeltmeldingsformulier toevoegen. Hennep kan niet worden gezaaid voor men de toelating heeft ontvangen van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Hoewel de teeltmelding uiterlijk op 31 mei 2024 moet worden ingediend, zowel voor de hoofd- als de nateelt, is het aangewezen om deze teeltmelding per toegelaten ras zo snel mogelijk in te dienen. Het formulier en meer informatie over hennep (oa de toegelaten rassen in 2024) vindt u op deze website.

Hulp voor de verzamelaanvraag

Land- en tuinbouwers kunnen steeds een volmacht geven aan een derde persoon of een organisatie om de verzamelaanvraag in te vullen en in te dienen. Deze aanvraag tot volmacht verloopt via het e-loket of een formulier dat landbouwers op het e-loket www.landbouwvlaanderen.be onder de ‘Help’-tegel kunnen downloaden.

Houd er rekening mee dat een volmacht niet altijd meteen van kracht is. De volmachten moeten dus tijdig geregeld worden (bij voorkeur vóór 25 april 2024), zodat aanvragers niet in de problemen komen als de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag nadert.

Land- en tuinbouwers kunnen telefonisch (02 214 48 48) of via e-mail (info@lv.vlaanderen.be ) het agentschap contacteren voor hulp bij het indienen van de verzamelaanvraag tijdens de kantooruren.

ALZ

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken