Startpagina Varkens

Dit jaar opnieuw (halve) factuur Sanitair Fonds varkenshouderij

Binnenkort zal de FOD Volksgezondheid starten met de inning van de verplichte bijdragen aan het zogenaamde sanitair fonds varkenshouderij voor het jaar 2017.

Leestijd : 1 min

Dat fonds heet officieel het Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de Kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.

Door de economische crisis in de varkenssector werd de inning van de verplichte bijdragen geannuleerd van 2014 tot 2016. Voor 2017 worden de verplichte bijdragen opnieuw geïnd maar aan een gereduceerd tarief van 50%. De facturen zullen worden verstuurd op 8 januari 2018.

De bijdragen worden berekend op basis van het aantal varkensplaatsen vermeld op de toelating en het open of gesloten karakter van het bedrijf. Om de bijdragen correct te kunnen berekenen zullen de gegevens op de toelating worden vergeleken met de aan- en afvoergegevens in SANITEL.

Verdere informaties over de inningen kan u eveneens vinden op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu op https://www.health.belgium.be/nl/dierengezondheidsfonds-sector-varkens.

Lees ook in Varkens

“Ik word niet gelukkiger door nog grotere volumes te verkopen”

Varkens Het blokkeren van de distributiecentra en winkels van Delhaize heeft gevolgen voor leveranciers. Ivan De Keyser van Breydel trad naar voren om aandacht te vragen voor kleine leveranciers die niet altijd de financiële buffer hebben die industriële voedingsgroepen wel hebben. Zijn verhaal gaat echter veel verder dan dat. In dit artikel breekt hij als producent van fijne vleeswaren een lans voor lokaal en duurzaam, voor samenwerken in vertrouwen en voor ‘less is more’. En hij vergelijkt zijn markt graag met die van bier.
Meer artikelen bekijken