Startpagina Akkerbouw

Phytofar steunt het Europees Parlement inzake toelating bio-pesticiden

Phytofar, de vereniging van de industrie van zowel biologische als chemische gewasbeschermingsmiddelen, is ingenomen met de resolutie van het Europees Parlement om voor bepaalde biologische pesticiden met laag risico een snellere toegang tot de markt te vragen.

Leestijd : 2 min

Die resolutie werd goedgekeurd tijdens de voltallige zitting van 15 februari in Straatsburg. Phytofar is blij met die nagenoeg unanieme oproep van de Europese afgevaardigden tot een efficiënter en sneller reglementair kader op basis van doorslaggevende wetenschappelijke gegevens, dat meer rekening houdt met het risicoprofiel van de werkzame stoffen. Phytofar zou willen dat die principes worden gehanteerd voor de vergunning van alle gewasbeschermingsmiddelen.

“Al jaren dringt Phytofar er bij de Belgische overheid op aan om biologische gewasbeschermingsmiddelen sneller op de markt toe te laten. Onze leden investeren voortdurend in onderzoek naar nieuwe biologische of andere oplossingen om de risico’s van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te beperken. Momenteel zijn op de Belgische markt een honderdtal biopesticiden – op basis van een dertigtal werkzame stoffen – toegelaten. In 2013-2014 was de verkoop ervan goed voor 18% van het marktaandeel”, vermeldt Henk Decraecke, voorzitter van de werkgroep biopesticiden, risicoarme stoffen en gewasbeschermingsmiddelen voor biologische landbouw.

De Europese regelgeving betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen voorziet in een snellere vergunningsprocedure en een langere geldigheid van de homologatie voor producten die bij hun homologatie voldoen aan de criteria voor “stoffen met een laag risicoprofiel”. Hoewel de natuurlijke oorsprong van de producten op zich geen grond is om dat statuut toe te kennen, beantwoorden toch veel biopesticiden aan die criteria.

Een gewasbeschermingsmiddel doet er in het totaal meer dan tien jaar over om op de Europese markt te raken. Meer rekening houden met het risicoprofiel van de werkzame stoffen zou een stimulans betekenen voor onderzoek en ontwikkeling in deze sector met hoge toegevoegde waarde.

De industrie van gewasbeschermingsmiddelen is een innovatieve sector die oplossingen biedt voor elk type landbouw en dus ook bijdraagt aan de vooruitgang in de biologische landbouw.

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken