Startpagina Akkerbouw

Meer dan vijf jaar landschaps- en natuurbeheer met lokale landbouwers in Vlaams-Brabant

Al meer dan vijf jaar zetten landbouwers zich in voor natuur en landschap in Vlaams-Brabant in lokale agrobeheergroepen, onder begeleiding van de vzw agrobeheercentrum Eco².

Leestijd : 1 min

Om dit in de kijker te zetten was Boerenbond te gast bij de agrobeheergroep in Asse waar landbouwers zich met steun van de gemeente inzetten voor het onderhoud van houtkanten en het creëren van een geschikte habitat voor akkervogels. Met steun van de provincie wordt nu een vervolgproject opgestart om het landschapsbeheer over de gemeentegrenzen heen meer geïntegreerd en planmatig te organiseren in overleg en samenwerking met andere actoren zoals het regionale landschap en Pro|Natura.

Het agrobeheercentrum (ABC) Eco² bestaat dit jaar vijf jaar. De vraag naar ondersteuning van land- en tuinbouwers om op een economisch verantwoorde manier in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen rond biodiversiteit, landschaps-, bodem- en waterbeheer is de laatste jaren alleen maar toegenomen. “De vzw ABC Eco² heeft met tal van initiatieven en projecten bewezen de schakel te zijn om lokaal dingen in beweging te zetten en vanuit de sector de samenwerking aan te gaan met diverse partners rond vaak niet zo evidente thema’s”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker, die het ABC Eco² ten volle ondersteunt. Om het houten jubileum te vieren, organiseert de vzw een ronde van de provincies waarbij enkele initiatieven in de kijker gezet worden.

Boerenbond

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken