Verbod voor tractoren op autosnelwegen

De wetgever is ditmaal snel en past de regelgeving aan zodat tractoren niet meer op de autosnelweg zouden komen, met uitzondering van deze die het onderhoud van de wegbermen verzorgen.
De wetgever is ditmaal snel en past de regelgeving aan zodat tractoren niet meer op de autosnelweg zouden komen, met uitzondering van deze die het onderhoud van de wegbermen verzorgen. - TD

Tot op heden volstond de minimumsnelheid van 70 km per uur om te bepalen welke voertuigen op autosnelwegen werden toegelaten. Door technische evoluties van de laatste jaren halen nu ook landbouwvoertuigen die snelheid.

We benadrukken dat dit geen aprilgrap is, maar het gevolg van een koninklijk besluit dat verscheen. Navraag bij de FOD Mobiliteit leerde ons dat de wetgever op de hoogte is van het feit dat er tractoren op de markt zijn die sneller dan 40 km/u en meer kunnen.

Vroeger was er sowieso geen probleem met de wet, omdat die stelde dat voertuigen op de autosnelweg minimaal 70 km/u moesten rijden. Nu kunnen tractoren dit ook en wou de wetgever geen lacune in de regelgeving en besloot pro-actief stappen te ondernemen en vaardigde afgelopen maand expliciet een verbod uit via een Koninklijk Besluit. De wetgever wil verhinderen dat de boer zich met zijn tractor over de autosnelweg verplaatst. Meer dan dit is het niet.

Tractoren kunnen nog steeds ingezet worden voor het onderhoud van de snelwegbermen omdat dit geen ‘privé’ initiatieven zijn van de bestuurder maar ‘opdrachten’ van de wegbeheerder.

Ta en Tb

Voor de duidelijkheid nog meegeven dat sinds Nieuwjaar tractoren opgedeeld zijn in twee categorieën. Namelijk de categorie Ta, die een maximale snelheid heeft van 40 km/u, en Tb, waarvoor een maximumsnelheid tot 60 km/u is toegestaan. Opgelet: denk niet dat we met onze tractor vanaf nu harder mogen rijden. Dit kan enkel voor de Tb-tractoren!

Worden deze tractoren enkel ingezet in de land-, tuin- en bosbouw, dan volstaat een rijbewijs G. Anders is het als deze tractor wordt ingezet voor grondverzet. Dan is veelal rijbewijs CE-nodig (ook voor bestuurder geboren voor 1 oktober 1982) én tevens moet een tachograaf geïnstalleerd zijn.

Niet enkel voordelen

Snelle tractoren of deze uit de categorie Tb zijn onderworpen aan de jaarlijkse keuring. Tevens mogen ze enkel aanhangwagens trekken die goedgekeurd zijn voor ‘snel’ vervoer. Aanhangwagens uit het traag vervoer, zoals de meeste landbouwwagens, kunnen dan niet achter een Tb-tractor gekoppeld worden.

Maak goed de afweging tussen de voor- en nadelen van een ‘snelle’ tractor. Landbouworganisatie Boerenbond gaf zelf al aan geen voorstander te zijn van de tractoren uit categorie Tb. Ze duiden er vooral op dat de landbouwvoordelen maximaal gevrijwaard moeten worden voor tractoren met een maximale snelheid van 40 km/u.

TD

Meest recent

Meest recent