Startpagina Actueel

Europees Hof: ‘neonics’ schadelijk voor bijen

Het Europees Hof van Justitie bevestigt de Europese inperking van een aantal pesticiden die schadelijk zijn voor bijen. Producenten Bayer en Syngenta waren naar de Europese rechter gestapt om de maatregel aan te vechten, maar krijgen nu ongelijk. De beperking op het gebruik van fipronil wordt dan weer grotendeels nietig verklaard door het hof.

Leestijd : 2 min

De Europese Commissie voerde in 2013 een beperking in van het gebruik van drie stoffen, met name clothianidine, imidaclopride en thiamethoxam. Die stoffen, behorend tot de familie van de neonicotinoïden, kunnen het zenuwstelsel van insecten aantasten. Op basis van een studie van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) besliste de Commissie om het gebruik van de drie neonicotinoïden in te perken. De stoffen mogen enkel nog gebruikt worden in serres die voor bijen afgesloten zijn.

Chemiereuzen Bayer en Syngenta gingen in beroep tegen de Europese beperking. Syngenta eiste zelfs een schadevergoeding van 368 miljoen euro. Maar de chemiereuzen bijten nu in het stof. Volgens het Hof van Justitie kon de Commissie de beperking wel degelijk opleggen op basis van de risico's die door EFSA waren vastgesteld. Intussen is het verbod op de neonicotinoïden trouwens opnieuw bevestigd. Eind april zette een gekwalificeerde meerderheid van lidstaten het licht daarvoor op groen.

België onthield zich bij de stemming. Het Hof van Justitie draait wel een andere beperking, namelijk op het gebruik van fipronil, grotendeels terug. Volgens het Hof heeft de Commissie die beperking vastgelegd "zonder vooraf de gevolgen van haar optreden op de verschillende op het spel staande belangen te hebben afgewogen tegen de mogelijke gevolgen van haar stilzitten". "Door geen effectbeoordeling te verrichten, heeft de Commissie het voorzorgsbeginsel geschonden", luidt het.

Belga

Lees ook in Actueel

Ziekte- en insectendruk opgevolgd in granen

Granen Het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) meldt deze week dat bladluizen maar beperkt aanwezig zijn. Larven van het graanhaantje worden waargenomen, maar niet in die mate dat een behandeling nodig is.
Meer artikelen bekijken