Startpagina Varkens

Prijzen VPF-sperma aangepast

De Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF)voert een forste prijsverhoging door in de kostprijs van het sperma. Volgens VPF-manager Chris Dhondt gaat het om het afstemmen van de prijs van de sperma op de kostprijs. VPF maakt zich sterk dat de financiële meerwaarde van VPF-sperma die kostprijs nog steeds ruim vergoedt.

Leestijd : 2 min

Betrouwbaarheid, transparantie en professionaliteit zijn, samen met ondersteuning van KI-centra, de vier grote pijlers waarop de vzw vandaag de dag steunt. “Een huis van vertrouwen van en voor de varkenshouder met inbreng van de volledige keten”, aldus Chris Dhondt.

Gemakkelijke eindbeerkeuze

De fokwaardeschatting op alle KI-beren stelt VPF in staat om deze beren te segmenteren met hoge betrouwbaarheid in de gekende predikaatberen. Deze predikaten verhogen de kwaliteit van de VPF beren op de KI-stations en maakt de keuze van de eindbeer gemakkelijk en eenduidig voor de eindgebruiker.

VPF belofteberen komen op KI te liggen op basis van een uitstekende afstammingsindex en voldoende hoge betrouwbaarheid. Om de afstammingsindexen met de praktijk te toetsen worden de belofteberen op nakomelingen afgetest.

Tot 5 euro efficiënter

Beren met bovengemiddelde resultaten worden ingedeeld in de predikaatberen. Berekeningen tonen aan dat vleesvarkens van predikaatberen gegarandeerd 2.5 € tot 5.0 efficiënter zijn, door meer groei, lagere voederconversie en hogere karkaskwaliteit.

Beren met minder goed presterende nakomelingen worden binnen de 3 weken vervangen door een nieuwe beloftebeer. Het vervangen van minder goed presterende beren door nieuwe belofteberen blijkt een gemiddelde saldoverbetering te geven van 2.8 € per vleesvarken.

Voortdurende verbetering

VPF hanteert een basiskostprijs van 0.6 € (was 0,27 €) per dosis voor alle VPF-beren. Deze heffing per dosis wordt integraal ingezet in de fokkerij. Zo heeft VPF recent fokwaardes voor vitaliteit en mannelijke vruchtbaarheid ontwikkeld en zit een fokwaarde voor jeugdgroei in de pijplijn. Bovendien verwacht VPF op korte termijn de eerste genoom geteste dieren op de markt te brengen.

Bewezen meeropbrengst

Predikaatberen hebben een extra kost van 1.85 € (was 0,54 €). Voor deze extra prijs mag je dus “een beer met bewezen meeropbrengst” verwachten. Deze heffing dient om het testprogramma te financieren, het versneld vervangen van minder goed geteste beren, alsook een extra maandelijkse premie voor de fokker van deze goede beer.

Vermits VPF een vzw is kan het dit tegen kostprijs aanbieden.

Kostprijs versus opbrengst

De VPF- Optimal is dé beer voor optimale en efficiënte productie van Belgische vleesvarkens. Geselecteerd op extra groei en een gunstige voederconversie met een typisch Belgische conformatie. Extra kostprijs: 1.85 per dosis of 0.32 € per afgeleverd varken. Return : meeropbrengst van gemiddeld 2.7 € per vleesvarken.

De VPF- Premium geeft extra aandacht voor spieraanzet en conformatie. Bezit een uitstekende voederconversie. Extra kostprijs: 1.85 € per dosis of 0.32 € per afgeleverd varken. Return : meeropbrengst van gemiddeld 3.8 € per vleesvarken.

De VPF- Optimal prime heeft combineert uitstekende bespiering en uitsnijrendement met een snellere groei. Extra kostprijs: 1.85 € per dosis of 0.32 per afgeleverd varken. Return : meeropbrengst van gemiddeld 4.8 € per vleesvarken

Vragen? Contaceert Ki station of VPF. Het VPF helpt graag bij de juiste keuze van eindbeer (VPF: Chris Dhondt 0475/90.37.55, Peter Van de Vannet 0472/57.49.79)

Lees ook in Varkens

Consortium ontwikkelt vaccin tegen AVP

Varkens Het Spaanse farmaceutische bedrijf Hipra leidt een consortium met een tiental partners om een vaccin te ontwikkelen tegen de Afrikaanse varkenspest (AVP), zowel voor commerciële varkens als voor wilde everzwijnen.
Meer artikelen bekijken