Startpagina Wetgeving

ABS lanceert ‘stop met doen alsof uw neus bloedt’-campagne

Om de eis tot statiegeld die het zwerfvuil kan verminderen extra te beklemtonen en om het effectieve zwerfvuil-gevaar voor runderen, en dus ook voor de veeboeren, te verminderen, lanceert het Algemeen Boerensyndicaat een ‘stop met doen alsof uw neus bloedt’-campagne. Met het beeld van een bloedende koe wil het ABS haar eis voor de invoering van statiegeld herhalen en benadrukken.

Leestijd : 2 min

Reeds eind februari stuurde het ABS de boodschap uit dat het zich aansloot bij de Statiegeldalliantie. Tegelijkertijd riep het ABS de Vlaamse regering op om nog dit jaar te handelen een besluit te nemen om statiegeld op blikjes en flesjes in te voeren. De kost voor maatschappij en dier en landbouwer was toen, en dus nu ook nog, veel te hoog om nog langer te talmen.

In het voorjaar van 2017 werd er door het ABS de campagne “In onze muil geen zwerfvuil!” gevoerd in Oost- en West-Vlaanderen. Hierbij werden spandoeken aan de kant van de weg gehangen, en dit op plaatsen waar er veel zwerfvuil is. Zowel vorig jaar als dit jaar verspreidde het ABS bij haar leden duizenden bordjes ‘Hou jij het mee proper?’, en dit in samenwerking met Mooimakers / OVAM.

Mooie acties, maar blijkbaar onvoldoende om het zwerfvuil, en het gevaar voor ons vee, sterk te verminderen.

Om onze politici met hun neus op de feiten te drukken, lanceert het ABS nu het beeld van de neusbloedende koe. Deze bloedende koe staat voor veel, weinig zichtbaar, dierenleed, en duizenden runder-sterfgevallen. Het is dus hoog tijd om dit dierenleed te stoppen en statiegeld in te voeren.

De invoering van statiegeld op blikjes en flesjes werkt effectief. In landen waar dit is ingevoerd heeft dit zeker al voor een omslag gezorgd.

Dierenleed is boerenleed

In Vlaanderen worden jaarlijks 5.152 tot 6.227 koeien ziek door zwerfafval, op een totale landelijke populatie van 1,3 miljoen runderen. De cijfers zijn duidelijk: zwerfvuil is niet enkel een milieuprobleem. Bij het maaien belanden er soms stukjes van weggegooide blikjes of ander zwerfvuil in het veevoeder. Bij opname door het dier kan de maag hierdoor geperforeerd worden wat leidt tot een acute buikvliesontsteking. Dit is voor het dier zeer pijnlijk. Dit leidt tot verminderde melk- of vleesproductie, ziekte en vaak tot sterfte van het dier. Veeartsen kennen dit letsel als “scherp-in”.

De behandeling van zieke koeien, de verminderde productie en het overlijden van koeien jagen de veehouders op kosten. Ze spenderen ook werktijd aan het opruimen van het land, om te pogen te vermijden dat koeien stukjes zwerfafval binnen krijgen. Onderzoek schat de totale economische kost voor de volledige Vlaamse veehouderijsector in op 4,5 tot 6,8 miljoen euro jaarlijks.

De veehouders zijn zo het slachtoffer van vervuiling waar zij zelf geen grip op hebben, maar die wel financieel en psychisch zwaar weegt.

Lees ook in Wetgeving

Term ‘samengestelde landbouwer’ wordt afgeschaft

Wetgeving Het decreet over de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffen- en landbouwbeleid (EPR-decreet) werd gewijzigd met het oog op de afschaffing van de constructie van de samengestelde landbouwer (SLB).
Meer artikelen bekijken