Startpagina Akkerbouw

Ontvangstvoorwaarden voor inlandse granen van de oogst 2018

De ontvangstvoorwaarden voor inlandse granen van de oogst 2018 werden begin deze week gepubliceerd door Synagra, het nationaal syndicaat van de handel in granen en andere landbouwproducten.

Leestijd : 3 min

Volgens de algemene voorwaarden van Synagra gebeurt de aanvaarding telkenmale in het magazijn van de koper, per vracht en per perceel.

De levering moet gedekt zijn door een autocontrolesysteem (Vegaplan) of kwaliteitsovereenkomst.

Er is een meldingsplicht aan de eerste koper van:

- zichtbare aantasting door fusariose;

- aanwezigheid van moederkoren;

- stockagemogelijkheid op de hoeve van zowel granen als aardappelen (CIPC-problematiek).

De verzekerings-, opslag- en controlekosten bedragen 0,25 euro per veertiendaagse en per ton vanaf 15 november voor alle granen.

Maalderijtarwe

1) Vochtgehalte en hectolitergewicht:

In onderling overleg overeen te komen voor de bakwaardige variëteiten.

2) Onzuiverheden:

Onzuiverheden zijn vreemde, gebroken korrels met een volume kleiner dan een zeef van 2mm.

Het minimumforfait voor onzuiverheden bedraagt 1,5 %. Vanaf 1,5%: 0,1 per 0,1.

Tevens werd de mogelijkheid gelaten dat één der partijen opteert voor de bepaling van de werkelijke onzuiverheden. Dit gebeurt na ontleding, op zeef van 2 mm en meer dan 3,5 mm. Vanaf 3 %: aftrek van 0,05 per 0,1.

Maximum 6 %.

3) Gewichtsverlies:

Het gewichtsverlies is vastgesteld op 0,5 %.

4) Staat van de granen:

- Gekiemde granen: maximum 2,5%.

- Moederkoren: bij aanwezigheid van moederkoren gebeurt er declassering naar voedertarwe.

5) Kosten voor afhaling op de hoeve:

- Met een minimumforfait van 60 euro: 7 euro per 1.000 kg.

6) Ventileren en drogen:

- Uit te voeren vanaf 15,6 %.

Standaardtarwe

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 14,5%

- Aftrek: vanaf 14,6: 0,12 per 0,1%.

2) Hectolitergewicht:

- Minimum: 75 kg.

- Aftrek: 74,9 tot 72 kg: 0,05 % per 0,1 %; 71,9 tot 68 kg: 0,1 % per 0,1 %; minder dan 68 kg: 0,2 % per 0,1%.

3) Onzuiverheden:

- Forfait: 0,5 %.

- Vanaf 0,51 %: 0,1 per 0,1.

4) Gewichtsverlies:

- Forfait : 0,5 %.

5) Moederkoren:

- Maximum 1 g/kg.

6) Kosten voor afhaling op de hoeve:

- Met een minimumforfait van 60 euro: 7 euro per 1.000 kg.

7) Ventileren en drogen:

- Uit te voeren vanaf 15,6 %.

Winter- en zomervoedergerst

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 14,5%.

- Aftrek: vanaf 14,6: 0,15 per 0,1%.

2) Hectolitergewicht:

- Minimum: 63 kg.

- Aftrek: 62,9 tot 58 kg: 0,05 % per 0,1; minder dan 58 kg: 0,1 % per 0,1 %.

3) Onzuiverheden:

- Forfait: 0,5 %.

- Vanaf 0,51 %: 0,1 per 0,1.

4) Gewichtsverlies

- Forfait: 0,5 %.

5) Kosten voor afhaling op

de hoeve:

- Met een minimumforfait van 60

euro: 7 euro per 1.000 kg.

6) Ventileren en drogen:

- Uit te voeren vanaf 15,6%.

Rogge en triticale

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 14,5%.

- Aftrek: vanaf 14,6: 0,15 per

0,1%.

2) Hectolitergewicht:

- Minimum: 70 kg.

- Aftrek: vanaf 69,9: 0,05 % per

0,1.

3) Onzuiverheden:

- Forfait: 0,5 %.

- Vanaf 0,51 %: 0,1 per 0,1.

4) Gewichtsverlies:

- Forfait: 0,5%.

5) Moederkoren:

- Maximum 1 g/kg.

6) Kosten voor afhaling op

de hoeve:

- Met een minimumforfait van 60 euro: 7 euro per 1.000 kg.

7) Ventileren en drogen:

- Uit te voeren vanaf 15,6%.

ontvangstvoorwaarden

Spelt

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 13,5%.

- Aftrek: vanaf 13,6: 0,15 per 0,1%.

- Droogkosten: vanaf 15 tot 15,5 %: 1 euro; meer dan 15,5 % (zie tabel)

2) Onzuiverheden:

- Forfait: 1,5 %.

- Vanaf 1,51 %: 0,1 per 0,1.

3) Gewichtsverlies:

- Forfait: 0,5%.

4) Moederkoren:

- Maximum 1 g/kg.

5) Kosten voor afhaling op de hoeve:

- Met een minimumforfait van 60 euro: 9 euro per 1.000 kg.

6) Ventileren en drogen:

- Uit te voeren vanaf 15,1%.

Haver

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 14,5%.

- Aftrek: vanaf 14,6: 0,15 per 0,1%.

2) Hectolitergewicht:

- Minimum: 50 kg tot 52 kg (neutrale zone).

- Vergoeding: 52,1 en meer: 0,025% per 0,1.

- Aftrek: 49,9 tot 48: 0,05% per 0,1; 47,9 en minder: 0,1 per 0,1; < 42: prijs overeen te komen.

3) Onzuiverheden:

- Forfait: 0,5 %.

- Vanaf 0,51 %: 0,1 per 0,1.

4) Gewichtsverlies:

- Forfait: 0,5%.

5) Kosten voor afhaling op de hoeve:

- Met een minimumforfait van 60 euro: 7 euro per 1.000 kg.

6) Ventileren en drogen:

- Uit te voeren vanaf 15,6 %.

Maïs

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 15 %.

- Aftrek: 15,1 tot 30: 0,13 per 0,1%; 30,1 tot 35: 0,14 per 0,1%; meer dan 35: 0,15 per 0,1 %; meer dan 40 %: recht op weigering.

2) Onzuiverheden:

- Forfait: 1,5 %.

- Vanaf 1,6 %: 0,1 per 0,1.

3) Gewichtsverlies:

- Forfait: 0,5%.

4) Kosten voor afhaling op de hoeve:

- Met een minimumforfait van 60 euro: 7 euro 1.000 kg.

5) Ventileren en drogen:

- Uit te voeren vanaf 15,1 %.

Koolzaad

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 9 %.

- Aftrek: vanaf 9,1: 0,15 per 0,1%.

2) Onzuiverheden:

- Forfait: 2,5 %.

- Vanaf 2,6 %: 0,1 per 0,1; 2,6 % en +: reinigingskosten: 5 euro per 1.000 kg.

3) Gewichtsverlies:

- Forfait: 0,5%.

4) Staat van de granen:

- Zonder schimmelvorming en verhitting.

5) Kosten voor afhaling op de hoeve:

- Overeen te komen.

6) Ventileren en drogen:

- Uit te voeren vanaf 9,1 %.

Voedererwten en veldbonen

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 14 %.

- Aftrek: vanaf 14,1: 0,15 per 0,1%.

2) Onzuiverheden:

- Forfait: 1,5 %.

- Vanaf 1,6 %: 0,1 per 0,1; 2,6 % en +: reinigingskosten: 5 euro per 1.000 kg.

3) Gewichtsverlies:

- Forfait: 0,5%.

4) Kosten voor afhaling op de hoeve:

- Overeen te komen.

5) Ventileren en drogen:

- Uit te voeren vanaf 16,1 %.

Brouwgerst

1) Vochtgehalte:

- Maximum: 14 %.

- Aftrek: vanaf 14,1: 0,15 per 0,1%; meer dan 17: declassering naar voedergerst.

2) Onzuiverheden:

- Forfait: 0,5 %.

- Vanaf 0,51 %: 0,1 per 0,1.

3) Gewichtsverlies:

- Forfait: 0,5%.

4) Staat van de granen:

- Eiwitgehalte: maximum 11,5.

- Kalibrage: minimum 90 % op zeef 2,5 mm; vanaf 89,9 tot 80 %: aftrek 0,05 per 0,1.

- Orgettes: maximum 3 % op zeef 2,2 mm.

- Kieming: minimum 95 %.

- Raszuiverheid: minimum 94 %.

5) Kosten voor afhaling op de hoeve:

- Overeen te komen.

6) Ventileren en drogen:

- Uit te voeren vanaf 14,1 %.

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken