Startpagina Wetgeving

Mestrapport 2016: stagnering in verbetering

Uit dat ‘Mestrapport 2016’ blijkt dat de land- en tuinbouwsector en andere betrokken actoren stevige inspanningen hebben geleverd, maar dat de verbetering van de waterkwaliteit stagneert. Minister Schauvliege wil verplichte bufferstroken in focusgebieden.

Leestijd : 2 min

Het ‘Mestrapport 2016’ is vanaf vandaag digitaal beschikbaar op de website van de Vlaamse Landmaatschappij (www.vlm.be).

Vlaanderen kende de afgelopen 15 jaar een gestage verbetering van de waterkwaliteit, maar de laatste drie winterjaren schommelt het percentage MAP-meetpunten met een overschrijding van de drempelwaarde (50 mg nitraat per liter oppervlaktewater) rond de 20%. De afstand tot de doelstelling uit MAP5 (maximaal 5%) blijft groot.

Het ‘Mestrapport 2016’ wijst op een aantal verbeterpunten. Zo blijkt dat een niet-afgestemde bemestingsstrategie in vele gevallen aan de oorzaak ligt van een te hoog nitraatresidu. Verder worden er relatief veel knelpunten gedetecteerd bij de mestopslag van landbouwbedrijven en mestverwerkingsinstallaties. Uit de resultaten van de mestanalyses blijkt ook dat er op het vlak van de mestsamenstelling verbetering mogelijk is. Daarnaast wordt aangetoond dat de door de VLM geïnventariseerde gegevens over het kunstmestgebruik een onderschatting zijn van het werkelijke kunstmestgebruik.

In het najaar van 2017 zal Vlaanderen samen met de Europese Commissie een eerste evaluatie maken van de resultaten van MAP5 (en de voorbereidingen starten voor een MAP6). Op basis van de resultaten uit het ‘Mestrapport 2016’ neemt de minister nu reeds initiatieven ter verbetering van de waterkwaliteit.

Joke Schauvliege: “Ik zal aan de Vlaamse Regering voorstellen om via het mestdecreet een nieuwe, structurele maatregel te ontwikkelen in de focusgebieden (waar de waterkwaliteit niet snel genoeg verbetert). Langs alle waterlopen en afwateringsgrachten zal men een strook van 1 meter breed moeten aanleggen, waarop een ander gewas wordt verbouwd dan op de rest van het perceel en waarop geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zijn toegestaan. Zo kan het oppervlaktewater er beter beschermd worden. Daarnaast wil ik alle actoren – de land- en tuinbouwers, maar ook de verwerkers, vervoerders, veevoederleveranciers, landbouwconsulenten, …. – oproepen om hun verantwoordelijkheid op te nemen, zodat wij samen opnieuw een kantelmoment kunnen teweegbrengen.”

Vlaamse regering, kabinet Schauvliege

Lees ook in Wetgeving

Term ‘samengestelde landbouwer’ wordt afgeschaft

Wetgeving Het decreet over de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffen- en landbouwbeleid (EPR-decreet) werd gewijzigd met het oog op de afschaffing van de constructie van de samengestelde landbouwer (SLB).
Meer artikelen bekijken