Startpagina Veeteelt

Verhinder dat uw dieren in contact komen met ongedierte

Ongedierte – en dan bedoelen we insecten (vliegen, muggen, mijten, …), vogels, ratten en muizen – vormt een ernstige bedreiging voor de bioveiligheid op het bedrijf. Deze dieren kunnen zorgen voor insleep van infecties én voor het verder verspreiden en in stand houden van infecties binnen het bedrijf.

Leestijd : 2 min

Ongedierte kan zelf geïnfecteerd zijn en kiemen uitscheiden, of dienst doen als mechanische vector. Een mechanische vector zorgt voor de indirecte overdracht van kiemen tussen dieren. Naast materiaal, personen, de omgeving, voertuigen, het drinkwater, enz. kunnen ook de dieren zelf, andere diersoorten of ongedierte dienstdoen als mechanische vector. De dieren zijn dan zelf niet geïnfecteerd, maar dragen de kiemen rond via de vacht en poten.

Preventie en bestrijding

De aanpak van ongedierte bestaat uit twee luiken: wering/preventie enerzijds en bestrijding anderzijds. Wering/preventie is erop gericht de omgeving onaantrekkelijk te maken voor ongedierte:

Sluit het voeder af met behulp van netten.

Ruim voederresten, mest en kadavers zo snel mogelijk op en verwijder ze.

Vermijd rondom de stal de opstapeling van materiaal of afval, zodat het ongedierte er zich niet in kan verschuilen.

Omdat ook beplanting een schuilplaats vormt voor ongedierte, is het belangrijk om beplanting dicht bij de stallen te vermijden.

Het bestrijden van ongedierte kan zowel mechanisch als chemisch gebeuren. Vraag indien nodig hulp aan een gespecialiseerde firma.

DGZ Bioveiligheid Award

‘Neem deel aan de DGZ Bioveiligheid Award en win tot 3.750 euro.’ is de oproep. Met de DGZ Bioveiligheid Award wil DGZ de rundveehouders (melkvee-, vleesvee- en vleeskalverhouders) aanmoedigen die inspanningen - grote of kleine - leveren op het vlak van bioveiligheid. En ook belonen, want er valt een prijs tot 3.750 euro te winnen. Is bioveiligheid ook belangrijk op uw bedrijf en wilt u kans maken op deze geldprijs? Schrijf u dan in vóór 15 mei 2017. Alle informatie en het inschrijvingsformulier vindt u op www.mijnmaniervanwerken.be.

Lees ook in Veeteelt

EHD vastgesteld in Frankrijk

Veeteelt De epizoötische hemorragische ziekte (EHD) is vastgesteld in Frankrijk. “DGZ Vlaanderen is op de hoogte van de dreiging van de ziekte bij runderen en is alert voor de verspreiding ervan”, zegt Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns.
Meer artikelen bekijken