Droogte en hitte maakt maïs sneller (nood)rijp

In sommige regio’s is men bezig met de ‘noodoogst’ van snijmaïs.
In sommige regio’s is men bezig met de ‘noodoogst’ van snijmaïs. - TD

De plant verdroogt en op heel wat percelen is er van een kolf nauwelijks sprake. Waar er wel een kolf is gevormd, is deze doorgaans maar voor een deel gevuld door de gebrekkige bevruchting. In sommige delen van het land (oa Noord Limburg) is men dan ook aan de ‘noodoogst’ begonnen.

Voor het Landbouwcentrum Voedergewassen (LCV) volgen verschillende partners over Vlaanderen de afrijping van een viertal maïsrassen op. De locatie Bocholt (PVL) is koploper en men mat er reeds op 3 augustus drogestof gehaltes boven de 30%. Ook op andere locaties is de maïsplant reeds droog voor de tijd van het jaar.

En hoe zit het in de rest van Vlaanderen? Daar waar er kolf aanwezig is in de maïs is deze nog volledig in melkrijp stadium. aan de PIBO-campus in Tongeren waar op 1 juni nog 60 l en op 8 juni nog 12 l neerslag is gevallen, sprak men vorige week van opkrullende bladeren maar denkt men helemaal nog niet aan oogsten. In Poperinge hebben ze op vrijdag 27 juli hevige neerslag in combinatie met hevige rukwinden gehad. Doordat de wortels in de droge grond niet vastgeregend zitten is er vrij veel legering, sommige percelen lagen er platgewalsd bij.

Indien er kolf aanwezig is en deze (deels)gevuld is, is wachten op afrijping ervan aangewezen, om toch nog wat voederwaarde in de kuil te krijgen. Indien de maïs geen kolf bevat en lager staat dan 1 meter: overweeg dan om de maïs te vernietigen in plaats van hakselkosten te betalen. Zaai in dit geval zo snel mogelijk een groenbemester of gras in, als de omstandigheden het toelaten.

Laten we hopen dat de beloofde regen kan zorgen voor een kentering en er toch sprake kan zijn van afrijping en dat de kolven zich nog wat kunnen vullen.

Voor LCV : Gert Van de Ven, An Schellekens - Hooibeekhoeve

Meest recent

Meest recent