Startpagina Aardappelen

Droogte vergroot kans op doorwas in aardappelen

De droogte laat ook zijn sporen na in de aardappel. Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) bemerkt doorwas en vreest verlaagde opbrengsten over de hele lijn. Dan blijft de vraag: in hoeverre heeft beregening nog nut?

Leestijd : 2 min

Het PCA meldde vorige week dat zowel bij Fontane als bij Bintje al afrijping zichtbaar is door de langdurige droogte. Verder zat het onderwatergewicht bij Bintje door de droogte tussen 344 en 445g/5kg, wat erg hoog is.

Bij de bemonstering bemerkte PCA op drie percelen bij 34 tot 38 % van de knollen doorwas, namelijk 2 à 4 cm lange scheuten. Op één perceel was al sprake van secundaire knollen. Doorwas remmen is op de meeste percelen niet mogelijk met maleïnehydrazide, aangezien hiervoor een vitaal gewas met een goede sapstroom nodig is zodat de actieve stof tot bij de dochterknollen komt. Is die niet aanwezig is er kans op versneld afsterven van het gewas. Weet je zeker dat er een actieve groei is voor de volgende vier weken, is toepassing te overwegen. Het toepassen zelf gebeurt best bij temperaturen onder de 25°C. Verder moet voor een optimaal gebruik van maleïnehydrazide door de plant minstens 80 % van de primaire knollen groter zijn dan 35 mm. Gewassen die al ver zitten in de afrijping hebben geen baat meer bij maleïnehydrazide.

Door de droogte valt de opbrengst tegen. Bij vroege rassen, zoals Première, ligt de opbrengst zonder irrigatie 10 tot 15 ton lager. Bij de halfvroege rassen, zoals Sinora, is er ook sprake van verliezen. Vorig jaar bleek bij de (half)late rassen dat een achterstand in opbrengst nog gecompenseerd kon worden bij Bintje en Challenger. Er was zelfs een bovengemiddelde opbrengst voor Fontane. Dit jaar werd echter al later geplant en in slechtere omstandigheden. Het loof van Bintje en Fontane is aan het afsterven en dat van Daisy verbleekt. Challenger blijft nog het langst groen. Toch blijft vocht in augustus nog cruciaal voor de knoldikking van de late rassen.

Of het financieel rendabel is om te beregenen, hangt af van ieders situatie. Het is niet goedkoop, maar de kosten hangen af van diverse factoren, zoals de waterbron, irrigatietechniek of de afstand tussen de waterbron en het veld. De vaste kosten, zoals rente en verzekeringen, bedragen meestal tussen de  €150 en € 200/ha. De variabele kosten, zoals energie, arbeid en aanvoerkosten, hangen af van de intensiteit en het gebruik van de installatie. De baten verschillen ook van jaar tot jaar: beregenen garandeert niet altijd een meeropbrengst. Wie in 2017 tijdens de droogte beregende kreeg in het algemeen geen meeropbrengst in vergelijking met anderen die niet beregenden.

Bij bewaaraardappelen moet beregenen aanzien worden als een verzekering voor langdurige droogte. Bij vroege aardappelen veroorzaakt droogte zeker een lagere opbrengst. Groeit het gewas regelmatig, dan zijn er minder problemen met bewaring en verwerking. Bij het invullen van het contract lijkt beregening wel voor meer zekerheid te zorgen.

Naar PCA

Lees ook in Aardappelen

Belgapomprijs stijgt opnieuw

Aardappelen Na een stijging vorige week, stijgt de Belgapom prijsnotering voor de rassen Fontane en Challenger deze week opnieuw. Ditmaal van 450 naar 500 euro per ton (zonder btw).
Meer artikelen bekijken