Startpagina Akkerbouw

Zoals verwacht bestempelt het KMI de droogte als ‘uitzonderlijk’

Op vraag van minister Schauvliege analyseerde het KMI de droogte van de zomer 2018 en kwam tot de conclusie dat het in Vlaanderen inderdaad om een uitzonderlijke situatie ging.

Leestijd : 2 min

Deze beslissing ligt voor Boerenbond in lijn met de verwachtingen. De erkenning van de droogte als uitzonderlijk is een eerste belangrijke stap naar de erkenning van de droogte als landbouwramp.

Naast het advies van het KMI, is de erkenning van een landbouwramp weliswaar pas mogelijk wanneer de totale schade aan de teelten in Vlaanderen groter is dan 1,24 miljoen euro en wanneer de gemiddelde schade per dossier meer dan 5.580 euro bedraagt. Let wel, dit laatste cijfer wordt niet op individueel niveau, maar als gemiddelde voor een Vlaams schadedossier becijferd. Boerenbond gaat ervan uit dat ook aan de andere criteria is voldaan, gezien de schade op het terrein.

Boerenbond doet dan ook een oproep aan alle Vlaamse gemeenten om op basis van de (voorlopige) vaststellingen door de schattingscommissies zo snel mogelijk een raming van de totale schade en van het aantal schadegevallen op het grondgebied van de gemeente door te geven aan het departement Landbouw & Visserij van de Vlaamse overheid. Zo kan de Vlaamse Landbouwadministratie een raming opmaken van het totaalbedrag van de schade en de gemiddelde schade per dossier.

Van zodra aan alle criteria voldaan is, kan minister Schauvliege het dossier voor erkenning als landbouwramp vervolgens voorleggen aan de Vlaamse regering. Boerenbond gaat ervan uit dat gezien de omvang en de uitzonderlijkheid van de situatie, de erkenning spoedig kan gebeuren. Boerenbond rekent er op dat de Vlaamse regering daarvoor de noodzakelijke financiële middelen uittrekt.

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken