Startpagina Akkerbouw

Europees project wil met adaptatiemaatregelen waterschaarste voorkomen

Deze maand gaat het Europees project Prowater van start. Dit grensoverschrijdende Interreg-project zal de komende vier jaar projecten uitvoeren in Vlaanderen, Nederland en Engeland die ons beter moeten wapenen tegen droogte en overstromingen.

Leestijd : 2 min

Prowater staat voor ‘Protecting and restoring raw water sources through actions at the landscape scale’. Het project beschikt over een budget van meer dan 5,5 miljoen euro, waarvan 3,3 miljoen euro aan Europese financiële steun. Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid coördineert het volledige internationale project.

Herstel van de waterberging

De zomer van 2018 zal de geschiedenis ingaan als de lange zomer van droogterecords, hittedagen en waarschuwingen om spaarzaam met water om te gaan.

Als gevolg van de klimaatverandering zullen die extreme weersomstandigheden meer en meer voorkomen. Klimaatprojecties voor Vlaanderen en de omliggende landen wijzen op drogere en warmere zomers met extreme en geconcentreerde neerslagperiodes in de vorm van zomerstormen. De bevolkingsgroei en een stijgende watervraag van industrie en landbouw kunnen in de toekomst aanleiding geven tot meer waterverbruik tijdens droge periodes en daardoor extra waterschaarste.

Het Europees project Prowater wil hierop een antwoord bieden door de waterberging van het landschap te herstellen via ‘ecosysteem gebaseerde adaptatiemaatregelen’. Het gaat bijvoorbeeld om het doorbreken van verdichte grondlagen in landbouwpercelen, het herstellen van moerasgebieden of het hermeanderen van een rivier. Die ingrepen moeten de veerkracht verhogen tegen droogteperiodes en overstromingen en moeten ook de waterkwaliteit en biodiversiteit ten goede komen.

Grensoverschrijdende samenwerking

Tussen september 2018 en 2022 zal de Vlaamse overheid samen met partners uit Vlaanderen, Nederland en Engeland twaalf voorbeeldprojecten op het terrein uitvoeren en tonen aan het publiek. Tien partners werken daarvoor samen nl. vijf uit Vlaanderen, vier uit Engeland en één uit Nederland.

De partners uit Vlaanderen zijn: het Vlaams Departement Omgeving (lead partner), de Universiteit Antwerpen, de provincie Antwerpen, Pidpa en Natuurpunt.

De partners uit Engeland zijn: South East Water, Kent County Council, Westcountry Rivers Trust, South East Rivers Trust.

De partner uit Nederland is Waterschap Brabantse Delta.

Onderzoek naar betaalsysteem voor ecosysteemdiensten

Prowater onderzoekt ook of organisaties en landeigenaars die maatregelen nemen om waterschaarste tegen te gaan, een vergoeding zouden kunnen ontvangen. Door de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater te verbeteren, leveren zij immers diensten aan de maatschappij. Binnenkort starten de eerste workshops over een mogelijk betaalsysteem voor ecosysteemdiensten. Verschillende sectoren zoals watermaatschappijen, natuur- en landbouworganisaties, onderzoeks- en beleidsinstellingen worden uitgenodigd om mee te denken. Er wordt gewerkt aan een langetermijnvisie om de grondwaterbalans in evenwicht te houden en een duurzame watervoorziening te garanderen voor de toekomst.

Lees ook in Akkerbouw

Plagen: bladluizen zeer variabel bij bieten

Bieten Bij de eerste bieten, gezaaid op 10 april, beginnen de rijen te sluiten, terwijl de laatst gezaaide bieten amper het 4-bladstadium bereiken. Voor deze laatste is het zeker steeds belangrijk om attent te zijn voor bladluizen, meldt het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet vzw (KBIVB).
Meer artikelen bekijken