Startpagina Droogte

West-Vlaanderen heft captatieverbod onbevaarbare waterlopen op

Het captatieverbod op de West-Vlaamse onbevaarbare waterlopen is ingetrokken. Dat meldt gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé donderdagnamiddag na een evaluatie.

Leestijd : 1 min

Bijna twee maanden na het in werking treden van het oppompverbod, mag er opnieuw water gepompt worden uit onbevaarbare waterlopen. Op 19 juli ging het verbod van kracht door een aanhoudende periode van warmte en droogte. Het verbod kwam er vooral om de verzilting van de bermen en bodem tegen te gaan en de kwaliteit van het oppervlaktewater te bestendigen.

"Maar de regen van de voorbije dagen en weken hebben de waterpeilen voldoende doen stijgen", aldus gouverneur Decaluwé. Met het intrekken van het verbod is de situatie volledig genormaliseerd. Er zijn wel nog enkele plaatsen waar een oppompverbod (en recreatieverbod) geldt, maar dat is dan vooral te wijten aan bijvoorbeeld blauwalgen. Enkele bevaarbare waterlopen zijn momenteel nog getroffen door blauwalgen.

Belga

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken