Biggenprijzen zakken nog verder

Biggenprijzen zakken nog verder

De Vlaamse biggenprijs blijft op zoek naar stabiliteit. De Vlaamse biggenprijs zakte nog een halve euro naar 13 euro. Dat is een historisch laagtepunt. De Danis-prijs voor vleesvarkens bleef op 0,86  €/kg, die van the Belgian Pork Group bleef eveneens stabiel op 0,91 €/kg.

Ook internationaal is er geen beterschap in hetvooruitzicht. De Duitse Vereinigungspreis bleef op 1,4 €.

Meest recent

Meest recent