Startpagina Groenten

Hoe prei wisselvallig 2016 overleefde

Net als in vele teelten, zag de preiteelt ook af onder het schommelend klimaat van 2016. Hieronder wordt een overzicht geschetst van winterteelt 2015 tot oogst in 2017.

Leestijd : 4 min

A ls we even terugkeren naar de winterteelt, naar prei die geplant was in 2015 en geoogst in 2016, zag men al in januari en februari dat er veel bleke en zwakke prei stond ten gevolge van de grote hoeveelheid neerslag op de percelen. Er was een grote druk van papiervlekkenziekte en ook roest was af en toe aanwezig die overbleef van het najaar. In maart observeerde men vrij veel problemen met bladbreuk, alhoewel er grote rasverschillen merkbaar waren.

Verder was er half maart al schot te zien. Hoewel die bij de late plantingen beperkt bleef bij 1 à 2 cm, was dat bij rijpe prei al 15 cm. In april gebeurde de stokvorming opeens een stuk sneller, maar ook hier was er weer sprake van rasverschillen. Uit de proeven van PCG bleek dat de Mako rassen, Cherokee, Aylton en Pluston gevoelig zijn aan vroeg schot, zelfs al een maand voor oogst, en dat de rassen Vitaton, Harston en Lucretius betere resultaten vertoonden.

Vanaf 7 april tot eind april kon men eindelijk rooien voor frigobewaring. Hoewel de kwaliteit van de prei maar matig was, was die toch steviger in vergelijking met de kwaliteit van 2015. Er waren vrij goede opbrengsten voor de industrie.

Frigobewaring

Binnen enkele weken is het weer zover voor de frigobewaring. Liesbet Bruyneel van TACO geeft daarom de teler enkele tips mee: “Voor je beslist wat je voor hoe lang gaat bewaren, voer je het best een controle uit op het veld. Door enkele stalen door te snijden, check je de schotaanleg en de stevigheid van de schacht. Bij een schotaanleg van 5 cm kan je al het best voorbereiden op de rooi. Verder kan je indien nodig de slechte planten op uw percelen uitsorteren. Het rooien zelf kan je beter doen tijdens een koele periode.”

Plantopkweek

Bij de vroege planten is er een blijvende evolutie naar meer trayplanten dan losse. Er was ook een goede opkomst bij de kleine tunnel- en openluchtplanten, maar die zagen soms af door de warmte in april waardoor het plantje afbrandt (heat cancer). “Risicospreiding van de herkomst van de planten blijft van belang”, waarschuwt Liesbeth. In het algemeen was het voor het zaaibed van belang dat er beter een aantal keer kort na elkaar behandeld moest worden met herbiciden met kleine dosissen om goed effect te hebben. Ten slotte was er weinig sprake van fusarium en bacterieziekten, maar wel wat van roest. Toch waren de planten over het algemeen gezond.

Plantseizoen

Voor de vroege prei is het plantseizoen normaal verlopen. Door de grote hoeveelheden neerslag vanaf 30 mei bleef het water op de percelen staan en kende de geplante prei net voor en tussen de regen een slechte groei. Zo weinig er geplant werd tussen 30 mei en 5 juli, zo veel werd er geplant na 5 juli. Er werd dan gewerkt met soms vrij oude, zwaardere planten maar die kenden toch een vlotte weggroei en de schotvorming kort na planten bleef beperkt. Vanaf de tweede helft van augustus werd de teelt geteisterd door droogte en was beregenen noodzakelijk. Vroeg beregenen beïnvloedde de prei nog positief, maar een deel vertoonde onomkeerbare droogtestress. Ondanks de droogte was er weinig sprake van fusarium.

Zomer-, herfst-

en winterteelt

De vroege oogst (juni) werd gekenmerkt door goede opbrengsten met weinig trips en slechts een beetje Pseudomonas, terwijl tijdens de oogst in juli en augustus veel trips werd geobserveerd door de droogte en beregenen noodzakelijk was. Liesbeth merkte ook op de trayplanten duidelijk in het voordeel waren in minder snel stok maakten. Voor het eerst werd over gans West-Vlaanderen verspreid in juli preimineervlieg gezien.

Terwijl voor de herfstteelt de productie normaal was, was die voor de winterteelt veelal aan de lage kant. Toch was voor beide teelten de kwaliteit goed. In de herfstteelt leden sommige percelen veel onder tripsschade. Door de droogte was er sprake van een groeistop van prei waar niet beregend werd en hadden tripsen vrij spel. Een goede spuittechniek in combinatie met beregenen moet voor een voldoende efficiënte bestrijding zorgen.

Ook de percelen in de winterteelt zagen af van de droogte en vertoonden meer sleet. Vanaf februari 2017 werd beperkt wat problemen met Pseudomonasrot vastgesteld. Ook de vorst in januari was niet evident, omdat die moeilijk te voorspellen was. Prei die toen afgedekt was geweest kenden er dus de positieve effecten van. Ten slotte merkte Liesbeth op dat de percelen waar niet alle trips in het najaar goed bestreden werd, er nu nog aanwezig zijn en dat bij hergroei en voldoende temperatuur een bestrijding nodig is.

MV

Lees ook in Groenten

Bioweek geopend op tuinbouwbedrijf Barver in Rumst

Actueel Van 1 tot 9 juni vindt de Bioweek plaats in heel België. Doel daarvan is om het bewustzijn rond bio te vergroten bij de consument door de voordelen van biologische voeding en productie te belichten. De opening van de Bioweek vond plaats op glastuinbouwbedrijf Barver in Rumst.
Meer artikelen bekijken