Crevits trots op Vlaamse exportlandbouw

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (links) en Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker (rechts) trekken aan hetzelfde zeil.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (links) en Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker (rechts) trekken aan hetzelfde zeil. - DC

Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker nodigde Vlaams minister voor Onderwijs Hilde Crevits uit haar reeks dagelijkse ‘landbouwpraatjes’ op de beurs af te sluiten. De minister eindigde met een goedbedoeld understatement, dat op luid applaus werd onthaald: “Boeren staan er, in weer en wind, om te zorgen voor wat wij als vanzelfsprekend beschouwen. Daar kunnen wij in de politiek nog iets van leren. Dank jullie wel!”

Wederzijdse dank

De Becker toonde zich op haar beurt dankbaar naar de minister toe. Die wist, dankzij tussenkomst van Boerenbond, Landbouw als een apart onderwijsdomein te behouden, naast het wiskundig-wetenschappelijke STEM-domein, maar met volgens haar voldoende samenwerking tussen de twee.

In het secundair onderwijs bewijst duaal leren - waarbij scholieren twee dagen per week op school doorbrengen, en drie op een bedrijf - volgens De Becker zijn nut, zowel voor de jongeren met schoolmoeheid als de Vlaamse tuinbouw- en tuinaanlegbedrijven. Minister Crevits dankte Boerenbond voor de steun en riep de sector op arbeidsplaatsen aan te bieden voor het systeem.

Voorbereiden op ondernemen

De minister willigde ook de vraag van Boerenbond in om het HBO5-opleidingsniveau in te richten. Dat is een soort van graduaat, tussen secundair onderwijs en een bachelor in het hoger onderwijs in, met de nadruk op het technische aspect en de praktijk. “Wat is er nodig om een goede productiemedewerker te zijn? Daar draait de opleiding om”, weidde de minister uit.

Verder waren voorzitter en minister het erover eens dat vooral het hoger onderwijs meer aandacht moet besteden aan economie. “We moeten jongeren voorbereiden op het ondernemerschap in de land- en tuinbouwsector. Ik heb er vertrouwen in dat het hoger onderwijs dat financiële meer zal introduceren”, sprak de minister.

De Becker vroeg de minister leerlingen een juist beeld van de landbouwsector bij te brengen. Crevits kaatste de bal terug naar de landbouwers zelf, met de oproep om vanaf volgend jaar het nieuwe korte traject praktijkleerkracht te volgen, en zelf enkele uren per week voor de klas te gaan staan.

Open ruimte

Het engagement van de minister als viceminister-president gaat breder dan onderwijs: “Ik blijf vechten voor het behoud van open ruimte, waarbij zowel natuur als landbouw telt.” Crevits wil het gemeentefonds her-eiken. Nu is de financiering voor gemeenten afhankelijk van het bewonersaantal, ten nadele van plattelandsgemeenten met veel open ruimte. “Burgemeesters en schepenen moeten de middelen hebben om die open ruimte te koesteren”, verklaarde de minister.

Verder verdedigde de minister het beleidsniveau van de provincies: “Ze komen in actie wanneer de Vlaamse overheid er niet aan uit kan, zoals met de droogte.” Tot slot ontkende de minister met klem dat de Vlaamse regering wil afstappen van exportgerichte landbouw: “Moeten we onze landbouw herleiden tot kleine bedrijfjes, die zelfvoorzienend zijn? Dan verliezen we heel wat toegevoegde waarde en maken we massa’s mensen werkloos. Dat aanvaard ik niet.”

DC

Meest recent

Meest recent