Startpagina Akkerbouw

EFSA verplicht om studies rond glyfosaat openbaar te maken

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) moet de studies rond toxiciteit en carcinogeniteit van onkruidverdelger glyfosaat openbaar maken. Dat heeft het Gerecht van de Europese Unie beslist. De zaak werd aanhangig gemaakt door een aantal leden van het Europees Parlement, onder wie Bart Staes (Groen).

Leestijd : 2 min

In 2017 werd de Europese vergunning voor glyfosaat, het werkzame bestanddeel in onder meer Roundup, met vijf jaar verlengd. De studies die aan de basis van die beslissing lagen werden niet openbaar gemaakt. Meer dan een miljoen Europese burgers spraken daar toen hun bezorgdheid over uit. Bij het Europese Gerecht werden twee zaken aangespannen tegen EFSA, onder meer door de groene fractie in het Europees Parlement. Het Gerecht beslist donderdag dat EFSA de studies openbaar moet maken, omdat de informatie over de invloed op het milieu van hoger openbaar belang is dan de bescherming van de commerciële belangen van de betrokken bedrijven.

"Het belang van het publiek bij toegang tot informatie over uitstoot in het milieu bestaat er juist in niet alleen te vernemen wat er in het milieu vrijkomt of voorzienbaar zal vrijkomen, maar ook te begrijpen hoe het milieu door de uitstoot in kwestie zou kunnen worden aangetast", stelt het Gerecht in zijn arrest. Eind vorig jaar eiste het Europees Parlement al dat EFSA transparanter zou worden. Een ruime meerderheid vroeg dat studies openbaar zouden worden gemaakt vooraleer de Autoriteit een eindoordeel aflevert. Over een definitief compromis moeten de parlementsleden nog onderhandelen met de lidstaten.

BELGA

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken