Startpagina Wetgeving

Uitbraak blauwtong in provincie Luxemburg

Het agentschap voor voedselveiligheid FAVV monitorde de afgelopen twee weken de omgeving rond een verdacht rundveebedrijf in Paliseul. Nu blijkt dat op minstens drie andere rundveebedrijven dieren zijn besmet, is er sprake van een uitbraak van blauwtong. Vanaf 28 maart past het FAVV alle wettelijke maatregelen toe. België wordt dan één beperkingsgebied.

Leestijd : 3 min

In het kader van de winterscreening vond het FAVV met blauwtong besmette dieren op een rundveebedrijf in Paliseul in de Waalse provincie Luxemburg. Sinds twee weken organiseert het agentschap een monitoring in een straal van 5 km rond het verdachte bedrijf. De onvolledige resultaten van deze monitoring hebben nu bijkomende besmette dieren aan het licht gebracht op voorlopig drie andere rundveebedrijven. Dit wijst erop dat er in het afgelopen najaar inderdaad virus verspreid werd door besmette vectoren (muggen van het geslacht Culicoides sp.) en dat er dus sprake is van uitbraken van de ziekte.

Het FAVV past dan ook vanaf morgen 28 maart 2019 alle maatregelen toe die voorzien zijn in de regelgeving (KB 7 mei 2008 en verordening (EG) nr. 1266/2007). Dat betekent concreet dat heel België beperkingsgebied wordt voor BTV serotype 8. Deze keuze om het door de Europese regelgeving voorziene beperkingsgebied met een straal van 150 km meteen uit te breiden naar het hele grondgebied betekent dat herkauwers nog steeds zonder specifieke BT-voorwaarden binnen heel België verplaatst kunnen worden, zonder hinder voor de handel.

Verder geldt voor het intracommunautaire handelsverkeer dat alle herkauwers zonder BT-specifieke voorwaarden naar andere zones waar eveneens BTV-8 aanwezig is (Frankrijk, Cyprus en Zwitserland, delen van Duitsland) kunnen verhandeld worden en dat enkel “veilige dieren” kunnen verhandeld worden naar gebieden die vrij zijn van BTV-8.

Onder “veilige dieren” worden verstaan slachtdieren, die afgevoerd worden naar een slachthuis aangeduid door de lidstaat van bestemming, dieren die in het afgelopen jaar door de dierenarts gevaccineerd werden en die daarnaast hetzij een wachtperiode van 60 dagen, hetzij laboratoriumanalyses hebben ondergaan en dieren waarvan de aanwezigheid van bescherming (antistoffen tegen BTV-8) aangetoond worden door een dubbel onderzoek.

Onder het dubbel onderzoek vallen hetzij serologische onderzoeken ten vroegste 60 en vervolgens ten hoogste 7 dagen voor het vertrek, hetzij een serologisch onderzoek ten minste 30 dagen en vervolgens een PCR (afwezigheid van recente besmetting) ten hoogste 7 dagen voor het vertrek. Andere opties voorzien in de regelgeving – bv. quarantaine, ev. in combinatie met laboratoriumanalyses – zijn wegens het ontbreken van Culidoides-vrije stallen niet haalbaar.

Voor precieze details verwijzen we naar de procedure E504 op de website: http://www.favv.be/dierengezondheid/bluetongue/maatregelen.asp. De precieze zonering voor BTV-8 (uitgezonderd België) en andere serotypes kan geraadpleegd worden op de website van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_bt_restrictedzones-map.jpg.

Het FAVV zal enkel dieren certificeren die voldoen aan de voorwaarden voor intracommunautair handelsverkeer. De correcte vaccinatie, uitsluitend uitgevoerd door de dierenarts, zal door deze laatste gestaafd moeten worden door een vaccinatieattest, nl. een afzonderlijk vaccinatieattest, hetzij het weergeven van de vaccinaties op de rugzijde van het runderpaspoort.

Het FAVV raadt de vaccinatie van herkauwers aan om ze te beschermen tegen BT en doet dit al sinds 2016. Of het nu op de Belgische markt is of, bij gebrek daaraan, via de cascade, de beschikbaarheid van vaccins is momenteel onzeker. Meer informatie en details omtrent de maatregelen, de handel en de vaccinatie van dieren zijn terug te vinden op onze website: http://www.favv.be/dierengezondheid/bluetongue/

FAVV

Lees ook in Wetgeving

Meer artikelen bekijken