Startpagina Maïs

ILVO: meer onderzoek naar sorghum nodig

Sorghum is een nieuw gewas voor de noordelijke Europese regio’s en zeker in Nederland en Vlaanderen. De sorghumplant is, net als snijmaïs, geschikt als veevoer. Maar voordat het in de praktijk op grote schaal kan worden toegepast moeten diverse eigenschappen van sorghum nog worden verbeterd en/of beter onderzocht.

Leestijd : 2 min

Uit eerdere proeven in België Nederland komt naar voren dat sorghum, als derde ruwvoergewas op een melkveebedrijf, de vruchtwisseling met maïs kan verruimen en de nadelen van continuteelt maïs (deels) kan voorkomen. Deze kennis en ervaring is echter nog niet gebundeld en gewogen voor de relevantie onder Vlaamse en Nederlandse omstandigheden.

Breed testen voor goede teeltadviezen

Binnen het samenwerkingsverband PPS-Sorghum hopen partijen belangrijke stappen te zetten in de concretisering van de waarde van sorghum, o.a. door de benodigde eigenschappen van sorghumrassen verder te ontwikkelen en te vergelijken met maïsrassen in de praktijk. Daarnaast vinden verterings- en voederproeven plaats om de voederwaarde van sorghum beter in beeld te krijgen.

Via bemestingsproeven, bodembemonsteringen en literatuuronderzoek worden de belangrijkste potentiele milieu- en teeltvoordelen nader onderzocht. Denk aan effecten op nitraatuitspoeling en de stikstofkringloop, organische stof gehalte in de bodem en de koolstofkringloop, bodemgebonden ziekten, bodemverdichting, droogtetolerantie en vochthuishouding van de bodem. En ten slotte worden ervaringen met zaaimethodes, bemesting, gewasbescherming, oogst en conservering in beeld gebracht, om goede teeltadviezen te ontwikkelen.

Partners en financiering

Het programma is gepositioneerd binnen de Nederlandse Topsector Agri & Food (TKI-AF-18037). Dat staat voor door de overheid gesubsidieerde onderzoeksprojecten waarbinnen wetenschap, bedrijven en de primaire sector pre-competitief onderzoek doen. Ook ZuivelNL, Vitens en het Melkveefonds finacieren mee. Naast de Nederlandse kennisinstellingen Wageningen Livestock Research en het Louis Bolk Instituut voert ook het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek proeven uit. Andere partners zijn de Nederlandse afdeling van het zaadconcern DSV, de Zeeuwse coöperatie CZAV en het landbouwbedrijf de Milliano-Meijer uit Zeeland.

ILVO niet overtuigd

Thijs vanden Nest, onderzoeker aan het ILVO, waarschuwt dat sorghum van vandaag op morgen geen derde teelt zal worden op het melkveebedrijf. “Sorghum is op zich een fantastische plant, maar de rassen die beschikbaar zijn lijken ons nog niet geschikt genoeg voor het klimaat hier. Er is nog veel onderzoek nodig. In Nederland en Duitsland zijn er wel een aantal plekken waar er redelijk wat uitgezaaid wordt.”

Wat is er zo bijzonder aan sorghum, en waarom maakt de plant zijn beloftes niet waar? “Sorghum overleeft de droogte, maar begint aan een hergroei na de droogteperiode. De plant kan beter tegen droogte dan maïs, maar door het uitstel van de bloei raak je niet aan een voldoende hoog drogestofgehalte. Sorghum uitzaaien zal momenteel uw droogteprobleem niet oplossen. Maïs vervangen door dit gewas, daar kunnen we nu niet achter staan”, besluit vanden Nest.

Wageningen University & Research en DC

Lees ook in Maïs

Meer artikelen bekijken