Startpagina Varkens

Betere vergelijking eindberen levert geld op

Welk eindbeersperma levert de beste biggenkwaliteit, vleesvarkensgroei, voederconversie en karkaskwaliteit? Om de varkenshouders te helpen de juiste beer voor hun bedrijf te kiezen, startte ILVO in 2017 op vraag van de sector met de testwerking van eindberen. Sinds maart zijn hierin nu ook de voederconversie en groeiresultaten beschikbaar, wat vergelijking van eindberen van diverse genetica nog beter mogelijk maakt.

Leestijd : 3 min

Ondertussen draait de ILVO testwerking op volle toeren! De moeite waard om de testwerkingtool te gebruiken aangezien een juiste eindbeerkeuze je tot 30 euro per vleesvarkensplaats per jaar kan opleveren.

Nu ook voederconversie en groeiresultaten

Momenteel werd van 184 eindberen sperma geleverd op één of twee praktijkbedrijven en lopen de resultaten van hun nakomelingen binnen. Tegen eind 2019 zullen er ongeveer 230 beren in test zitten. Na het beschikbaar stellen van de kraamstalgegevens en karkasgegevens in 2018, zijn sinds maart 2019 ook de voederconversie en groeiresultaten beschikbaar. Van de 123 eindberen die in de tool te raadplegen zijn, vind je van 89 eindberen ook voederconversie- en groeiresultaten terug. Voor de eerste keer in Vlaanderen is het hiermee dan ook mogelijk om voor deze economisch belangrijke parameters een objectieve vergelijking te maken tussen eindberen beschikbaar op de Vlaamse markt.

Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF), RA-SE genetics en Association Wallonne des Eleveurs (AWE) gingen reeds akkoord dat de resultaten van hun geteste beren met naam en toenaam op de website gepubliceerd worden. Varkenshouders die graag de benchmark ruimer zouden zien kunnen bij de andere fokkerijorganisaties of hun KI-centra pleiten voor deelname aan deze door de sector gefinancierde mogelijkheid.

Huidige top 5 van eindberen

Een ranking maken van de topberen op vlak van groei of voederconversie kan eenvoudig in de tool. Surf naar de tool en klik op de ‘Resultaten-tool’-balk. Je kan dan de gewenste parameter selecteren uit de keuzelijst (zie groene pijl op figuur 1). De tool rangschikt dan de beste eindbeer voor deze parameter bovenaan en de minst goede eindbeer onderaan. Bijkomend kan je de resultaten nog filteren op KI-station, fokkerijorganisatie en actieve beren (zie oranje pijl op figuur 1).

Figuur 1: Door een parameter te selecteren uit de keuzelijst (groene pijl), krijg je een ranking van boven naar onderen voor deze parameter. Bijkomend kan je selecteren om enkel actieve beren weer te geven en opgeruimde beren uit te sluiten (oranje pijl).
Figuur 1: Door een parameter te selecteren uit de keuzelijst (groene pijl), krijg je een ranking van boven naar onderen voor deze parameter. Bijkomend kan je selecteren om enkel actieve beren weer te geven en opgeruimde beren uit te sluiten (oranje pijl). - Bron: Varkensloket

Zo bekom je bijvoorbeeld de top 5 van geteste eindberen voor voederconversie die nog steeds beschikbaar zijn in Vlaamse KI-centra. In dit voorbeeld zijn dit Vumar Van de Kappellenhoek, Rum, Valere Van ’t Lindenerf, Uvos en Vladimir Van ’t Loonderhof, allen VPF-beren. Dezelfde oefening voor vleesvarkensgroei geeft volgende top 5: bovenaan RA-SE Genetics-eindbeer MA212, gevolgd door de VPF-eindberen Weda, Uvos, Vaan Van de Janshoek en Vivus. Doe zelf maar eens de test welke eindberen de hitlijst aanvoeren wat betreft vleespercentage. Je zal merken dat deze top 5 er weer helemaal anders uitziet!

Vervolgens kan je interessante eindberen selecteren uit de keuzelijst (oranje pijl op figuur 2) en ze vergelijken op tal van andere parameters ( groene pijl op figuur 2). Elke eindbeer wordt voorgesteld door een kleurcode in de balkjesfiguur. De eindberen staan van links naar rechts gerangschikt, met de best scorende eindberen uiterst rechts. In dit voorbeeld selecteerden we de vier beste eindberen voor voederconversie en onmiddellijk valt het op dat elke eindbeer zijn sterke en zwakke punten heeft.

Figuur 2: De geselecteerde beren (oranje pijl) kunnen onderling en ten opzichte van de totale geteste populatie worden vergeleken per parameter (groene pijl), zoals voederconversie, groei, aantal gespeende biggen per worp.
Figuur 2: De geselecteerde beren (oranje pijl) kunnen onderling en ten opzichte van de totale geteste populatie worden vergeleken per parameter (groene pijl), zoals voederconversie, groei, aantal gespeende biggen per worp. - Bron: Varkensloket

Tot 30 euro extra per vleesvarkensplaats per jaar

De ILVO testwerking tool maakt het mogelijk om doordachte keuzes te maken zodat je als varkenshouder een maximale opbrengst uit je vleesvarkens kan halen. Zo becijferde ILVO door de technische cijfers van twee geteste eindberen in de www.slachtdoordacht.be tool te integreren, dat een meeropbrengst tot 30 euro per vleesvarkensplaats per jaar mogelijk is door de juiste eindbeer te kiezen.

Figuur 3: ILVO becijferde dat bij het gebruik van 2 verschillende eindberen, er een verschil in opbrengst mogelijk is van 30 euro  per vleesvarkensplaats per jaar.
Figuur 3: ILVO becijferde dat bij het gebruik van 2 verschillende eindberen, er een verschil in opbrengst mogelijk is van 30 euro per vleesvarkensplaats per jaar. - Bron: Varkensloket

Alice Van den Broeke en Sarah De Smet (Varkensloket)

Lees ook in Varkens

De omschakeling naar hybride zeugen was een investering in gezondheid

Varkens Hoewel Dieter Vanluchene een grote voorstander was van eigen varkensselectie en -fokkerij, moest hij die knop omdraaien. “De resultaten waren niet meer zoals voorheen. Er liep duidelijk wat mis bij onze eindproducten.” Sinds hij in 2021 koos voor hybride zeugen verbeterden zowel de gezondheid van de dieren als de productieresultaten.
Meer artikelen bekijken