Startpagina Aardappelen

Opbrengst Fontane op schema

Op 29 en 30 juli werden voor de eerste keer dit seizoen late aardappelrassen bemonsterd. Er werden stalen genomen van Fontane en Bintje, zo lezen we inde nieuwsbrief van het PCA.

Leestijd : 2 min

Verspreid over alle Vlaamse provincies werden stalen genomen op 8 percelen Bintje en 17 Fontane. In Wallonië worden 9 percelen Bintje en 11 percelen Fontane opgevolgd.

Fontane

De 28 Belgische praktijkpercelen Fontanehadden begin vorige week gemiddeld 100 groeidagen achter de rug. Hun bruto-opbrengst bedroeg 34 ton/ha, met een zeer grote spreiding tussen de percelen. Het tienjarig gemiddelde ligt na evenveel groeidagen op 35 ton/ha of op dezelfde datum (29 juli) op 34 ton/ha.

opbrengstcurve fontane

Vlaanderen vs Wallonië

Met respectievelijk 38 en 27 ton/ha liggen de opbrengsten in Vlaanderen een stuk hoger dan in Wallonië. De overgrote meerderheid van de Vlaamse percelen zat tussen 32 en 41 ton/ha. Een tweetal percelen haalt zelfs al 47 ton/ha en een (4x) beregend zandperceel zelfs al 61 ton/ha!

In Wallonië blijven twee percelen nog hangen op een 15-16 ton/ha (ten gevolge van de late plantdatum) terwijl de rest een opbrengst haalt tussen 23 en 35 ton/ha.

Over alle percelen heen vonden we gemiddeld 52% of 18 ton/ha in de sortering +50 mm. De meest grove partijen zijn terug te vinden in Vlaanderen.

Onderwatergewicht nog zeer divers

Het onderwatergewicht van de 28 percelen Fontane lag eind juli tussen 337 en 443 g/5 kg. Het laat geplante perceel scoorde net boven 300 g/5kg. Symptomen van doorwas werden er in Fontane (nog) niet gezien. Uitval onder de vorm van groene, gekloven of rotte knollen werd nauwelijks waargenomen. Heel sporadisch werden enkele misvormde knollen gevonden.

Afrijping ingezet

Alle Vlaamse percelen vertonen tekenen van afrijping. Het gemiddelde ligt nu al rond 20%, wat meer is dan dat we normaal rond deze tijd verwachten.

Bintje

De gemiddelde bruto-opbrengst van 17 percelen Bintje bedroeg 27 ton/ha, met een spreiding tussen 18 en 36 ton/ha. Het tienjarig gemiddelde ligt na evenveel groeidagen en op dezelfde datum (29 juli) op 32 ton/ha. Net zoals bij Fontane ligt de opbrengst van Bintje - met respectievelijk 29 en 25 ton/ha - in Vlaanderen hoger dan in Wallonië.

Gemiddeld zagen we 32% grove knollen (8 ton/ha) en een enorme spreiding tussen de percelen. De Vlaamse percelen zijn het grofst (42% of 11 ton/ha).

Het onderwatergewicht van Bintje lag tussen 342 en 410 g/5kg. Gemiddeld komt dit neer op 377 g/5kg. Hier en daar werden enkele drijvers (jonge knollen) gevonden.

Op de Vlaamse percelen werd elke struik apart gerooid om zorgvuldig het optreden van doorwas te beoordelen. Het optreden van doorwas is sterk perceelsafhankelijk. Twee percelen Bintje vertoonden heel wat symptomen van doorwas en dit hoofdzakelijk onder de vorm van scheuten. De grootte van de primaire knollen lag gemiddeld tussen 35-40 cm en de lengte van de scheuten bleef meestal nog beperkt tot minder dan 1 cm. Als er uitval gevonden werd, dan ging het vooral over misvormde (of gekloven) knollen.

Net zoals bij Fontane vertoont ook Bintje tekenen van afrijping. Het gemiddelde lag rond 19% wat iets hoger is, dan we normaal mogen verwachten.

Veerle De Blauwer (PCA)

Lees ook in Aardappelen

Belgapomprijs stijgt opnieuw

Aardappelen Na een stijging vorige week, stijgt de Belgapom prijsnotering voor de rassen Fontane en Challenger deze week opnieuw. Ditmaal van 450 naar 500 euro per ton (zonder btw).
Meer artikelen bekijken