Startpagina Uw stem

Distelparadijs in de Assebroekse Meersen

Leestijd : 2 min

Het is heel positief dat ANB (Agentschap Natuur en Bos) de natuurbeleving wil bevorderen. Daarin zijn ze ook geslaagd bij de herinrichtingswerken in het natuurgebied de Assebroekse Meersen. De werkzaamheden hebben meer dan 2 jaar geduurd en koste 900.000 euro. Toch wens ik positief te blijven. Het wandelparcours zorgt voor meer wandelaars.

Centraal werd een nieuw recreatief fiets- en wandelweg aangelegd. ANB slaagt er telkens in om grote investeringen te doen maar voor een minimum aan onderhoud hebben ze kennelijk geen aandacht.

De centrale fiets- en wandelweg is ommuurd met een muur van distels. De tweesporenweg is praktisch dichtgegroeid en het kruid staat wel twee meter hoog. Het mooi Assebroekslandschap wordt zo van het oog onttrokken, de wandelaar wordt er getrakteerd met een bos aan distels en opgeschoten banale kruiden. Particuliere gronden en landbouwers in de omgeving worden geconfronteerd met massa’s distelzaad.

Landbouwbelang

Ook de landbouw weet dat de natuurwaarden meer hun recht moeten krijgen, en zijn een van voornaamste actoren, maar zij zorgen voor een prachtig en verzorgd landschap. Daarom vraag ik, in naam van vele wandelaars, fietsers en de landbouwers, dat ANB meer aandacht zou besteden aan de nazorg. Het is een algemene opmerking in heel Vlaanderen, de nazorg van ANB laat duidelijk de wensen over. Zoals hier bewijst ANB dat ze zich als ‘Heer en Meester’ gedragen in het buitengebied.

Hun arrogantie en dominerende houding is niet bevorderlijk voor de goede verstandhouding! Temeer de bestrijding van de akkerdistel blijft wettelijk verplicht maar ANB vaagt er letterlijk zijn botten aan! Uiteraard wordt Minister Koen Van den Heuvel hier van op de hoogte gebracht. Maar uit ervaring weten we dat geen enkele Minister nog vat heeft op ANB. Ze beschouwen zich superieur en staan boven de wet.

ANB is een ‘Staat’ verworden binnen Vlaanderen en in onze rechtstaat is dit decadent!

Bernard De Cuyper, ere-

Provincieraadslid,

Gewezen Schepen en ere-

gemeenteraadslid Stad Brugge

Lees ook in Uw stem

Meer artikelen bekijken