Startpagina Droogte

Droogtemaatregelen in West-Vlaanderen verlengd

In West-Vlaanderen blijven alle droogtemaatregelen van kracht. Enkel voor de Mandel en de Gaverbeek is captatie opnieuw toegelaten. Gouverneur Carl Decaluwé rekent erop dat de waterinname er doordacht gebeurt. De voorspelde neerslag laat op zich wachten. De waterkwaliteit daalt verder en almaar sneller, vooral in het IJzerbekken.

Leestijd : 1 min

Het peil blijft te laag op de ecologisch kwetsbare waterlopen. Er is de voorspelling van neerslag de komende dagen, al worden geen gebieddekkende hoeveelheden verwacht. Bovendien zal deze neerslag niet leiden tot een structureel herstel van het peil in de waterlopen. Voor de waterlopen met een hoge ecologische waarde in West-Vlaanderen is er nog geen verbetering. Verder daalt de waterkwaliteit: er is een opmerkelijke stijging van de geleidbaarheid in de Kustpolders. In het ganse IJzerbekken blijft captatie verboden.

Na een beoordeling van de toestand in het Leiebekken is captatie uit de Mandel en de Gaverbeek opnieuw toegelaten. Dit komt tegemoet aan de grote waterbehoefte in het gebied voor de teelten in deze periode van het jaar. De waterbeheerder volgt de situatie nauwlettend op. Bij misbruik wordt er opgetreden.

In het Leiebekken is het Kanaal Roeselare-Leie nog steeds geteisterd door blauwalgen. Dit is een belangrijke waterbron voor heel wat landbouwers en industrie in die regio. De gouverneur vraagt de Vlaamse Waterweg om er de situatie heel nabij op te volgen.

De toestand wordt permanent opgevolgd. Wijzigingen worden gecommuniceerd via het provinciaal informatiepunt www.west-vlaanderen.be/waterschaarste.

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken