Startpagina Bedrijfsnieuws

Horsch zet volop in op de ‘hybride’ landbouw

In het vooruitzicht van Agritechnica stelde de Beierse constructeur Horsch tal van nieuwigheden voor, waarvan meerdere getuigen van de wil om een ‘hybride’ landbouw te promoten, een landbouw waarin het beste van de conventionele en biologische landbouw wordt gecombineerd.

Leestijd : 7 min

In 2018 realiseerde Horsch een zakencijfer van 402 miljoen euro, wat 12% meer was dan het jaar voordien. En ook voor 2019 heeft de firma veel ambitie. “Wij willen tegen het einde van het jaar minstens hetzelfde omzetcijfer als in 2018 bereiken”, zegt Cornelia Horsch, lid van het directiecomité. Een doel dat de firma normaal zonder grote problemen moet kunnen bereiken, want het orderboek is heel goed gevuld.

Investeringen moeten een antwoord bieden op de groeiende vraag. Die liggen in lijn met de verschillende markten waarop het bedrijf actief is. “In de catalogus vindt men tal van configuraties en opties. Elk werktuig dat door een landbouwer wordt aangekocht moet overeenstemmen met de omstandigheden die hij op zijn velden vindt.” Vandaag gaat dat vooral om machines voor grondbewerking en zaaien, maar in de toekomst zullen er ook van de spuitmachines heel veel verschillende configuraties mogelijk zijn.

Twee werelden

Parallel daarmee gaat Horsch alsmaar meer de weg op van de ‘hybride’ landbouw, een landbouw waarin het beste van biologische en conventionele landbouw wordt samengebracht. “In nagenoeg alle streken van de wereld, en niet alleen in Centraal Europa, wordt nagedacht over de ontwikkelingsmodellen voor de landbouw. De ‘hybride’ landbouw wint daarbij terrein.” Het is daarom dat ook de Beierse constructeur zich hierop richt met de machines die hij commercialiseert.

De Focus TD kan uitgerust worden met een nieuw zaai-element met tanden TurboEdge.
De Focus TD kan uitgerust worden met een nieuw zaai-element met tanden TurboEdge. - Foto: JV

Dat vertaalt zich onder andere door nieuwe werktuigen voor mechanische onkruidbestrijding (trileggen en schoffelmachines), maar ook door de wijzigingen die worden aangebracht aan sommige modellen van zaaimachines om ze compatibel te maken met deze nieuwe manier van onkruidbestrijding. Er worden ook aanpassingen doorgevoerd aan de spuitmachines om de nauwkeurigheid te vergroten. “Want als het aantal beschikbare fytoproducten op de markt daalt, is het belangrijk dat zij zo correct mogelijk worden toegepast. Daarenboven worden ook nieuwe producten ontwikkeld, zoals bacteriënoplossingen. De spuitmachines zullen daarom steeds noodzakelijk blijven.”

Transformer VF

Bij deze nieuwe machines vinden we onder meer de schoffelmachine Transformer VF (Variabel Frame). Deze machine is beschikbaar in werkbreedtes van 6 tot 12 meter. Ze kan gebruikt worden met verschillende camerasystemen, dankzij haar compatibiliteit met Isobus. Ze beschikt ook over een mobiel chassis dat haar toelaat automatisch haar zijdelingse positie te regelen. Dat laat toe op de balk een groot aantal werktuigen te monteren die door een parallellogram geleid worden. Elk parallellogram beschikt trouwens over een hydraulisch systeem om de werkdruk te regelen. Dit systeem laat ook toe elk element individueel op te tillen op de kopeinden van de akker.

De vrije ruimte onder de balk bedraagt 660 mm en het werktuig is in staat om met een brede waaier aan rijafstanden te werken, gaande van 25 tot 90 cm. Het systeem van bevestiging van de werktuigen is op die manier gemonteerd dat het een maximale garantie oplevert met betrekking tot hun stand. De werkdiepte kan trouwens zonder werktuigen geregeld worden. Voor nog meer polyvalentie zijn in optie zijdelingse schijven en rollen met flexibele vingers (om te werken in de rijen) beschikbaar.

De versies van 6 en 8 meter rusten op drie toeplooibare gedeelten. Tussen 9 en 12 meter bestaat het werktuig uit vijf toeplooibare gedeelten.

De breedte tijdens het transport overschrijdt de 3 meter niet.

Cura ST

Verder is er de trileg Cura ST. Dat werktuig wordt gecommercialiseerd in werkbreedtes van 6 tot 15 meter. Opmerkelijk is zijn laag gewicht: slechts 2.300 kg voor de versie met 15 meter werkbreedte.

De Cura ST trileg omvat zes rijen tanden met een tussenrijafstand van 2,8 cm.
De Cura ST trileg omvat zes rijen tanden met een tussenrijafstand van 2,8 cm. - Foto: JV

De tanden zijn gemonteerd in zes rijen met een tussenrijafstand van 2,6 cm. Volgens de constructeur laat dat een intensieve werking op de naakte grond toe en ook in teelten die al zijn opgekomen. Elke tand kan een druk uitoefenen van 500 gram tot 5 kg (continu hydraulisch regelbaar) en is zo bevestigd dat elke zijdelingse verplaatsing uitgesloten is.

Finer LT

Nog altijd in het thema ‘hybride’ landbouw ontwikkelde Horsch de Finer LT. Deze machine heeft als doel om heel oppervlakkig de onkruiden of de oogstresten of groenbedekkers te raken. De machine is beschikbaar in werkbreedtes van 6 tot 12 meter en bestaat uit vier rijen tanden met tussenrijafstanden van 15 cm. Die tanden worden gevolgd door 2 rijen eggen om een maximum aan organisch materiaal aan de oppervlakte te houden, maar ook om de wortels van de onkruiden in contact te brengen met de lucht.

De werkingshoek van de tanden van de Finer LT kan mechanisch geregeld worden om steeds een werking parallel met de bodem te verzekeren.
De werkingshoek van de tanden van de Finer LT kan mechanisch geregeld worden om steeds een werking parallel met de bodem te verzekeren. - Foto: JV

De werkingshoek van de tanden van de Finer LT kan mechanisch geregeld worden om altijd een werking parallel met de bodem te verzekeren. Het is eveneens mogelijk om de agressiviteit van het werktuig aan te passen aan het type bodem om de efficiëntie van de onkruidbestrijding te verhogen. De frontaal gemonteerde steunwielen zorgen voor het behoud van de werkdiepte.

Cultro TC

De Cultro TC bestaat uit een dubbele messenrol en dat bestemd is voor de vernietiging van groenbedekkers of oogstresten van maïs of koolzaad, en is beschikbaar in werkbreedtes van 3 meter (3 TC) of 12 meter (12 TC). Beide versie zijn uitgerust met een rol van 320 mm diameter voorzien van zes messen die in X-vorm zijn gemonteerd, dit om een grote verbrijzeling van het materiaal te bekomen.

De 3 TC versie is een gedragen model dat ofwel vooraan op de trekker gemonteerd wordt (zonder afwerkingsrol), ofwel achteraan (met afwerkingsrol).

De Cultro 3 TC is beschikbaar in een versie gemonteerd vooraan op de trekker (zoals op de foto), maar ook in een versie die achteraan op de trekker kan worden gemonteerd.
De Cultro 3 TC is beschikbaar in een versie gemonteerd vooraan op de trekker (zoals op de foto), maar ook in een versie die achteraan op de trekker kan worden gemonteerd. - Foto: JV

D 12 TC-versie is een getrokken model dat bestaat uit vier segmenten van 3 meter. Het rust op een nieuw chassis dat het gewicht van het werktuig overbrengt op de rol. De segmenten zijn onafhankelijk de ene van de andere opgehangen om een zo goed mogelijke bodemvolging te bekomen. Ze zijn eveneens voorzien van een non-stop veiligheid en kunnen dus individueel weg geklapt worden wanneer ze een obstakel ontmoeten. De Cultro 12 TC kan uitgerust worden met een rol of een zware eg. Voor de messenrollen kan eveneens een CrossBar gemonteerd worden.

Focus TD

Horsch heeft ook een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de Focus TD, de zaaimachine bestemd voor Strip Till. De landbouwers kunnen voortaan kiezen tussen het zaai-element met schijven TurboDisc of het nieuwe element met tanden TurboEdge. Dit laatste bewerkt de grond over 5 tot 6 cm, maar plaatst het zaaizaad slechts op 2 cm diepte. De tand laat toe om het stro van de zaaistrook te verwijderen, maar ook kluiten, zodat er een beter contact tussen het zaaigraan en de bodem bekomen wordt. De tussenrijafstand bij de TurboEdge bedraagt minimaal 25 cm.

De Minidrill, met zijn tank van 400 liter, kan op de Focus TD gemonteerd worden. Een derde bestanddeel kan eveneens verdeeld worden om de capaciteit bij het werken te verhogen.

Ten slotte kunnen de nivelleerschijven vervangen worden door kleine verkruimelrollen die gemonteerd worden voor de packerrollen. In zware en middelzware gronden creëren ze een fijne bodem op de toekomstige zaaistroken. Ze hebben ook zelfreinigende eigenschappen.

Maestro

Voor de zaaimachines Maestro bestaat het gamma voortaan uit twee modellen, de CV (getrokken) en de CR (gedragen).

De Maestro, hier in versie CV, wordt voortaan uitgerust met een nieuwe doseerder, die afsluiten rij per rij of modulering van de zaaidichtheid toelaat.
De Maestro, hier in versie CV, wordt voortaan uitgerust met een nieuwe doseerder, die afsluiten rij per rij of modulering van de zaaidichtheid toelaat. - Foto: JV

Op de CV is het mogelijk een centrale tank voor de zaaizaden (800 liter) en voor de meststoffen (3.000 liter) te monteren of, zoals tot op dit ogenblik, een grote tank (3.000 liter) voor de meststoffen en een individuele tank van 70 liter op elk zaai-element. Deze laatste werden trouwens volledig herdacht om ze meer stabiliteit te verlenen en een grotere druk op de zaaischijven te bekomen.

Bovendien werd ook de bevestiging van de zaai-elementen gewijzigd. Het is voortaan mogelijk hun aantal tussen 8 en 12 te variëren en daarmee ook de tussenrijafstand. Om deze manipulaties te vergemakkelijken is de bemestingsschijf op dezelfde steun als het zaai-element bevestigd.

Het werktuig is voortaan ook uitgerust met een nieuwe doseerder met vereenvoudigde regeling en dit met als doel de nauwkeurigheid van de zaaizaadverdeling te verhogen. Het systeem wordt AirVac genoemd en wordt elektrisch aangedreven. Dat laat toe om nieuwe technologieën zoals SectionControl (afsluiten rij per rij) en VariableRate (modulatie van de zaaidichtheid) toe te passen.

Op de CR behoudt elk zaai-element zijn individuele zaaizaadtank. De meststoffen worden toegevoerd vanuit een frontaal gemonteerde tank, zoals de Horsch Partner 2000 FT.

Partner 2000 FT

De frontaal gemonteerde tank Partner 2000 FT is een evolutie van de 1600 FT, die ook nog in de catalogus aanwezig blijft. Hij heeft een volume van 2.200 liter onderverdeeld in twee tanks met overdruk.

Bij de bestelling van de tank kan geopteerd worden voor een onderverdeling 60/40 of 75/25. De eerste is bestemd voor het gelijktijdig verdelen van meststoffen en zaaizaden of van twee soorten meststof. Bij de tweede optie is de grootste tank bestemd voor de zaaizaden of de meststoffen en de tweede voor microgranulaten. In plaats van de twee standaardverdelingen zoals op het model 60/40, worden hier twee verdelingen, een standaardverdeling en een verdeling specifiek voor microgranulaten, voorzien.

In optie is een packerrol met zelfsturende banden beschikbaar.

Hightech spuitmachines

Ten slotte onthulde Horsch recent ook 3 nieuwe zelfrijdende spuitmachines: de Leeb 6.300 PT, 7.300 PT en 8.300 PT. Ze hebben tankinhouden van respectievelijk 6.000 liter (in polyethyleen), 7.400 liter (in inox) en 8.000 liter (in inox). Alle machines zijn uitgerust met een motor van 310 pk, die beantwoordt aan de Tier 5 milieunormen.

De nieuwe Leeb PT spuitmachines omvatten een model met een polyethyleentank van 6.000 liter en twee modellen met tanks in inox van respectievelijk 7.400 en 8.000 liter.
De nieuwe Leeb PT spuitmachines omvatten een model met een polyethyleentank van 6.000 liter en twee modellen met tanks in inox van respectievelijk 7.400 en 8.000 liter. - Foto: JV

Deze nieuwe generatie spuitmachines berust op het ConfortDrive concept dat een onafhankelijke hydropneumatische vering van de wielen combineert met een actief compensatiesysteem van de belasting. Het rijcomfort wordt er sterk door verbeterd, zowel op het veld als op de weg. De constructeur stelt ook dat de verdeling van de belasting in evenwicht werd gebracht (50/50), wat eveneens een optimale trekkracht oplevert. De spoorbreedte kan variëren tussen 2,25 en 3 meter.

De cabine, geleverd door Claas, is uitgerust met een luchtfiltersysteem van categorie 4 (stof, aerosolen en dampen). In de cabine laat de nieuwe multifunctionele armsteun CommandArm toe om de verschillende parameters van de machine te regelen. Deze nieuwe Leeb PT spuitmachines kunnen uitgerust worden met spuitbomen tot 42 meter met BoomControl geleidingssysteem.

Verder werkt Horsch nog aan de verbetering van de nauwkeurigheid bij het spuiten. Dat gebeurt door de ontwikkeling van Precision Spray (spuitdoppen en uitschakeling dop per dop) enerzijds en anderzijds door het ontwikkelen van een systeem van spuiten waarbij slechts op de rijen wordt gespoten, gecombineerd met een mechanische onkruidbestrijding tussen de rijen. Tot slot kunnen we nog melden dat binnenkort een nieuwe getrokken spuitmachine met twee assen en een capaciteit van 12.000 liter op de markt komt.

Naar J.V.

Lees ook in Bedrijfsnieuws

Meer artikelen bekijken