Europa denkt na over vernieuwd bosbeleid

De huidige EU-bosstrategie loopt tot 2020.
De huidige EU-bosstrategie loopt tot 2020. - Foto: Radoslas Ciesla-Pixabay

De huidige EU-bosstrategie loopt tot 2020. De Raad Landbouw & Visserij onderkent dat er nagedacht moet worden over een nieuwe strategie. “Duurzaam bosbeheer is een alomvattende benadering om de milieudimensie, de sociale dimensie en de economische dimensie van de vereiste transities aan te pakken en daarbij het verleden van meerdere diensten te bevorderen.” Zo speelt de houtsector een sleutelrol bij de ontwikkeling van de groene, circulaire economie.

Er wordt onder andere voorgesteld om bosgerelateerde beleidsmaatregelen beter te gaan coördineren. “Er moet worden bepaald welke acties op Europees niveau een toegevoegde waarde opleveren in vergelijking met acties op nationaal niveau.”Het is een belangrijke taak om te zorgen voor een gemeenschappelijk EU-bosbeleid.” Op vandaag zijn de lidstaten bevoegd voor bosbouwbeleid. “Bij het uitstippelen van de nieuwe strategie worden ze best zo nauw mogelijk betrokken.”

LV

Meest recent

Meest recent