Startpagina RULA

Verdubbeling wijnproductie in 2018

2018 was een topjaar voor de Belgische wijnbouw. Er werd bijna 2 miljoen liter wijn geproduceerd, een verdubbeling tegenover 2017. We danken dit aan de warme zomer.

Leestijd : 4 min

De FOD Economie ziet toe op de correcte toepassing van de Europese regels inzake productie van en handel in wijn. De Economische Inspectie verzamelt, met de hulp van de Universiteit Hasselt, sinds enkele jaren de gegevens van het areaal, en de geproduceerde en als beschermde benaming erkende hoeveelheden wijn van de Belgische wijnbouw.

Stijgende trend

Uit de gegevens van de FOD Economie (De wijnbouw in cijfers – Oogst- en erkenningsjaar 2017, aangevuld met de cijfers van 2018) blijkt dat de wijnsector in België alsmaar blijft groeien. In 2018 verdubbelde de productie zelfs bijna ten opzichte van het voorgaande jaar! (zie figuur)

Belgische wijnproductie en areaal tussen 2014 en 2018 (in l en ha)
Belgische wijnproductie en areaal tussen 2014 en 2018 (in l en ha) - Bron: FOD Economie

“Deze uitzonderlijke oogst is grotendeels toe te schrijven aan de warme zomer van 2018”, verklaart Jacky Bloemen, inspecteur bij FOD Economie. “Net als in 2015 zaten de weersomstandigheden mee. In 2015 produceerde onze telers ook al meer dan 1 miljoen l. De daaropvolgende jaren zat het minder mee. Juni 2016 was erg nat en veroorzaakte veel schimmelvorming, met grote verliezen tot gevolg. De late strenge vorst, in april, halveerde bij veel wijnbouwers de oogst van 2017, maar we gingen toen terug in stijgende lijn. Voor 2019 wordt er opnieuw een daling verwacht, onder meer door schade door zonnebrand, maar op concrete cijfers is het natuurlijk nog even wachten.”

De productie groeit weliswaar ook omdat het areaal blijft toenemen. Op 5 jaar tijd verdubbelde het areaal van 192 ha naar 384 ha. De aangeplante oppervlakte steeg vorig jaar nog met meer dan 10%. Vermits de wijnstokken een hogere opbrengst hebben naarmate ze ouder worden, uit zich dat nu ook volop in de productiecijfers.

Vorig jaar telde ons land 136 geregistreerde wijnbouwers. Dat zijn er 40 meer dan in 2014. De gemiddelde oppervlakte per wijnbouwer steeg in die periode van 2 ha naar 2,85 ha. Zowel in de provincie Limburg als in Henegouwen werden de voorbije jaren enkele grotere domeinen, van meer dan 15 ha) aangeplant, maar in ons land zijn er toch vooral veel kleine producenten te vinden.

Mousserende wijnen nemen de bovenhand

In totaal werd vorig jaar in ons land dus 1.983.143 l wijn geproduceerd. Dit zijn voornamelijk witte wijnen (789.474 l) en schuimwijn (795.949 l), of elk zo’n 40% van de totale productie (figuur). Wat de verdeling tussen de stille wijnen en mousserende wijnen betreft, baseert de FOD Economie zich op de intentieverklaring van de wijnbouwers zoals opgegeven in hun oogstaangifte en niet op de effectieve productie. Een (lichte) verschuiving in de ene of de andere richting is dus mogelijk, afhankelijk van de finale keuze van de wijnbouwer.

graphique-02

Wallonië is sterk in mousserende wijnen, met meer dan 80% van de Belgische productie. Driekwart van de wittewijnproductie zit in Vlaanderen. Provinciaal bekeken is Henegouwen de koploper (zie kaartje). Ze produceerden er in 2018 niet minder dan 562.210 l, dat is driemaal zoveel als in het voorgaande jaar. Limburg komt op de tweede stek met een productie van (376.549 l). Limburg beschikt nochtans over een veel groter areaal (90 ha) dan Henegouwen (46 ha). De sterkte toename in schuimwijnproductie in Henegouwen is hier niet vreemd aan. Wijnstokken voor mousserende wijnen hebben immers een hogere productie per hectare. Bovendien zijn enkele grote, maar nog jonge wijngaarden in Limburg nog niet in volle productie.

graphique-03

Vooral klassieke rassen

Het is duidelijk dat de klassieke wijndruivenrassen het leeuwendeel uitmaken van het Belgische druivenareaal. Toch is het opvallend dat 4 wijndruivenrassen in de top 12 zogenaamde resistente rassen zijn, namelijk Johanniter, Regent, Solaris en Pinotin. Uit een onderverdeling over de 2 gewesten blijkt dat boven en onder de taalgrens de houding tegenover de ‘resistente’ druivenrassen enigszins verschillend is. Terwijl in de top 12 van Vlaanderen 2 ‘resistente wijndruivenrassen’ voorkomen zijn er dat in de top 12 van Wallonië 7. De toekomst zal uitwijzen of de Belgische wijnbouwer het aandeel van de ‘resistente’ druivenrassen verder zal uitbreiden of zal vasthouden aan de klassieke rassen.

Kwaliteit rijmt op kwantiteit

De forse stijging in de wijnproductie is zeker niet ten koste gegaan van de kwaliteit. Tal van Belgische wijnen worden door verschillende beschermde oorsprongsbenamingen (BOB) of beschermde geografische aanduidingen (BGA) erkend. Enkele voorbeelden zijn de Vlaamse Mousserende kwaliteitswijn BOB, de Haspengouwse BOB, de Vlaamse landwijn BGA, de Côtes de Sambre et Meuse AOP, de Vin mousseux de Qualité de Wallonie AOP of nog de Vin de Pays des Jardins de Wallonie IGP.

Informatie voor wijnbouwers

Het departement Landbouw en Visserij beschikt ook over heel wat informatie voor (startende) wijnbouwers op de website van het departement. Als je een bedrijf wenst over te nemen of wil opstarten, dan is het belangrijk dat je je goed informeert over de te vervullen formaliteiten. Laat je dus correct begeleiden. Je vindt meer informatie hierover op dezelfde website in de rubriek Bedrijfsvoering.

Wijnbouwers die aan de VLIF-voorwaarden voldoen, kunnen ook in aanmerking komen voor investeringssteun en vestigingssteun. De wijnbouwer moet zich echter hoofdzakelijk toespitsen op landbouwactiviteiten. Er zijn ook beperkingen op de (deelse) thuisverkoop van de wijn. Meer informatie kun je hierover bekomen bij de buitendiensten van het departement Landbouw en Visserij.

Anne Vandenbosch

Lees ook in RULA

Meer artikelen bekijken