55.000 boeren kunnen gegevens delen met nieuwe app

Het project werd voorgesteld bij ILVO, met administrateur-generaal Joris Relaes.
Het project werd voorgesteld bij ILVO, met administrateur-generaal Joris Relaes. - Foto: ILVO

Door de informatie te stroomlijnen zijn dan weer heel wat nieuwe toepassingen mogelijk, zegt ILVO. De bedoeling is dat er op termijn apps worden ontwikkeld die de boeren ondersteunen bij hun beslissingen, administratieve taken of bij technische vragen. Zo zou de groenten- en fruitsector aan de slag kunnen met een overzicht van de marktvraag, ook in het buitenland. Metingen bij naburige boeren kunnen dan weer de bron zijn van waardevol advies voor het verbeteren van eigen landbouwbodem.

Het dataplatform helpt landbouwers gegevens delen, bijvoorbeeld over de hoeveelheid en kwaliteit van de melk die wordt geproduceerd.
Het dataplatform helpt landbouwers gegevens delen, bijvoorbeeld over de hoeveelheid en kwaliteit van de melk die wordt geproduceerd. - Foto: LBL

Het initiatief komt van AVEVE, Boerenbond, CRV, DGZ en Milcobel, coöperaties die in totaal zowat 55.000 boeren vertegenwoordigen. De bedrijven trokken voor het project 800.000 euro uit en engageren zich om de boeren in hun ledenbestand warm te maken om deel te nemen. De eerste bedrijven en de eerste op DjustConnect draaiende apps situeren zich in de melkveesector. Maar het ILVO wil snel doorgroeien naar andere agrarische sectoren. Het is afwachten of die ook effectief zullen deelnemen aan het systeem, dat vrijblijvend is.

Er was heel wat belangstelling op de voorstelling van Djust Connect.
Er was heel wat belangstelling op de voorstelling van Djust Connect. - Foto: ILVO

Voorwaarde voor het succes is evenwel wel dat er voldoende informatie ter beschikking wordt gesteld door de boeren. Het ILVO beklemtoont dat de basisvereiste om voluit data te delen vertrouwen is tussen de verschillende partijen. "Begin 2018 werd een gedragscode opgesteld met richtlijnen voor het gebruik van landbouwgegevens. Daarin wordt de boer ondubbelzinnig erkend als eigenaar van de ruwe data", aldus ILVO.

Djust Connect is de naam van de nieuwe data-app.
Djust Connect is de naam van de nieuwe data-app. - Foto: ILVO

De boer ontvangt aanvragen om data te delen waarin datagebruikers in verstaanbare taal uitleggen wat zij met de data willen aanvangen. Telkens beslist hij met een eenvoudige klik of hij zijn data in dat concrete geval deelt of niet. Enkel de 'aangevinkte' data worden gedeeld. Het project wordt gesteund met zowat 500.000 euro uit het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Belga

Meest recent

Meest recent