Edito: laten de Nederlandse acties een inspiratie zijn

Edito: laten de Nederlandse acties een inspiratie zijn
Foto: Kees Torn

Begin oktober vonden in Nederland voor het eerst in 30 jaar grootschalige boerenprotesten plaats. Circa 10.000 boeren trokken naar Den Haag, waarvan enkele duizenden met een trekker. Het leidde tot de grootste file in Nederland ooit. De directe aanleiding ligt in nieuw stikstofbeleid, wat moet leiden tot het uitkopen dan wel onteigenen van veehouderijen nabij Natura 2000-gebieden. Net als in België liggen die onhandig verspreid over het hele land, zodat het al vlug gaat over duizenden bedrijven.

Wat steekt, is dat stikstofbeleid gebaseerd is op rekenmodellen en niet op echte metingen. De sector voelt zich ook als enige industrie geviseerd, legt activist Caroline van der Plas deze week in Landbouwleven uit (p.6). Boeren wijken om ‘stikstofruimte’ te scheppen voor uitbreiding van de Rotterdamse haven en de luchthaven in Lelystad.

Dieper nog zit de frustratie dat de landbouwer permanent wordt gebombardeerd onder nieuwe regels, wetten maar ook de beschuldiging in pers en politiek te werken zonder respect voor dieren of milieu. Het is een frustratie die ook in België breed gevoeld wordt. Op hoeveel plaatsen zijn dieren en milieu beter af?

Boeren hebben het gevoel als een middeleeuwse stad onder beleg te liggen. Nu het leven te schraal wordt en de beschietingen maar doorgaan, breken ze uit. De protesten werden de afgelopen dagen voortgezet bij provinciehuizen en met enig succes. Woensdag werd een tweede landelijke protestactie in Den Haag op poten gezet.

Opvallend is dat de Nederlandse boerenbond, LTO, bij de eerste acties zo goed als buitenspel stond. Het waren spontaan ontstane groepen boeren die de handen ineensloegen, geholpen door een deel van de agribusiness. Voor LTO is het nu een strijd om voor de politiek blijvend te worden aanzien als de spreekbuis van de sector.

Hopelijk worden de acties ook in Vlaanderen met aandacht gevolgd. Onze landbouw is een landbouw die politieke aanmoediging in plaats van ontmoediging verdient. Voor de landbouworganisaties geldt dat ze moeten oppassen om niet te veel onderdeel van de gevestigde orde te zijn, want ook zij kunnen hun rol kwijtspelen. Zoals de Italiaanse denker Niccolo Machiavelli het ooit uitdrukte: als beide niet kan, is het beter om gevreesd dan geliefd te zijn.

Jan Cees Bron

Meest recent

Meest recent