Startpagina Aardappelen

Aardappelopbrengsten liggen dit jaar duidelijk lager

Het Proefcentrum voor de aardappelteelt (PCA) maakt in zijn nieuwsbrief van midden oktober de balans op van het voorbije groeiseizoen voor aardappelen. Wat afgelopen zomer al werd waargenomen wordt nu glashelder bevestigd: de droogte remde de opbrengst.

Leestijd : 2 min

Het PCA geeft bij monde van Veerle De Blauwer aan dat het ras Innovator enkel in Wallonië werd opgevolgd. Met een waarneming van 33 ton/ha half augustus, bleek toen al dat de opbrengst onder de droogte te lijden had. Normaal kan men op dit ogenblik zo’n 40 ton/ha aan opbrengst verwachten.

Hoop snel opgegeven

De hoop voor een grote inhaalbeweging werd toen reeds opgegeven omdat werd vastgesteld dat het gewas duidelijk aan het afrijpen was. Het PCA noteert uiteindelijk een eindopbrengst op de bemonsterde praktijkpercelen van 37 ton/ha voor Innovator. Dit is 27% onder het meerjarig gemiddelde!

Het ras Challenger weet dit jaar een beter rapportcijfer te halen met een bruto-eindopbrengst van 50 ton/ha. Deze variëteit blijft wel 4% onder het meerjarige opbrengstgemiddelde steken met een iets fijnere sortering dan gewoonlijk.

Tot half augustus kon de opbrengst van het ras Fontane goed stand houden. Vanaf dan kan men rekenen op een verdere toename van de groei, maar omwille van de droogte is die er niet gekomen. De Belgische bruto-opbrengst eindigt dan ook 13% lager dit jaar op 45 ton/ha.

Achterstand kon niet ingelopen worden

Eind juli werd al duidelijk dat Bintje een achterstand had opgelopen, die nooit meer is goed gemaakt. De bruto-opbrengst is afgetikt op 41 ton/ha, 15% onder het gemiddelde. Veerle De Blauwer merkt nog op dat in de variëteit Bintje, algemeen doorwas is opgetreden dit groeiseizoen, maar in mindere mate dan vorig jaar.

Voor het ras Sinora noteert het PCA een normale opbrengst rond de 43 ton/ha op de bemonsterde praktijkpercelen. Voor het ras Amora ligt de eindopbrengst op 47 ton/ha, maar hier moet het PCA bemerken dat de opgevolgde praktijkpercelen met Amora veelal beregend werden. Op de niet-beregende percelen werden doorgaans lage opbrengsten en hoge onderwatergewichten gehaald.

Tim Decoster

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken