Crelan en Vereinigte Hagel samen in brede weersverzekering

De laatste jaren speelt droogte de akkerbouw parten.
De laatste jaren speelt droogte de akkerbouw parten. - Foto: LBL

De bank en verzekeraar spelen hiermee in op de gewijzigde regelgeving voor landbouwrampen in het Vlaamse Gewest. De Vlaamse Overheid voorziet immers in een uitdoofscenario voor het rampenfonds en stelt daar een subsidiëring van verzekeringspremies tegenover. In 2020, 2021 en 2022 wordt 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks) voor deze verzekeringen gesubsidieerd.

Vanaf 2020 bieden vijf verzekeringsmaatschappijen in Vlaanderen een door het Departement Landbouw erkende brede weersverzekering aan. Naast Crelan/Vereinigte Hagel zijn de andere aanbieders het Belgische KBC en MS Amlin Insurance (Nuytten Verzekeringen) en de Nederlandse onderlinge verzekeraars N.V. Hagelunie en Agriver.

Het product van Crelan en Vereinigte Hagel zal aangeboden worden onder de naam Secufarm6 en zal vanaf 8 januari beschikbaar zijn voor de Crelan-klanten. Offertes kunnen eerder aangevraagd worden. Crelan – ontstaan uit Landbouwkrediet - behoort tot de belangrijkste kredietverschaffers in de Belgische landbouw. Vereinigte Hagel is een coöperatieve agrarische verzekeraar. Het bedrijf is actief in 10 Europese landen en is al marktleider op de Nederlandse en Duitse markt.

Jean-Paul Grégoire, bestuurder-directeur bij Crelan: “Als bank met roots in de land- en tuinbouwsector vinden we het belangrijk dat ons gespecialiseerde financiële aanbod voor de sector wordt aangevuld met de brede weersverzekering. Dit product stelt onze landbouwklanten in staat om hun teelten te beschermen tegen weersinvloeden en meer specifiek biedt het de land- en tuinbouwers in Vlaanderen de mogelijkheid om in te gaan op de gewijzigde regelgeving voor landbouwrampen.”

Crelan merkt op dat het weer een enorme impact op de oogst heeft. De laatste jaren veroorzaakten extreme weersomstandigheden zoals droogte, hagel en vorst ernstige schade aan heel wat gewassen. In 2017 en 2018 bood Crelan haar landbouwklanten die schade hadden opgelopen door vorst of droogte de mogelijkheid om de kapitaalaflossing van hun investeringskrediet met een jaar op te schorten.

Jan Cees Bron

Meest recent

Meest recent