Mestbankaangifte tijdig indienen is vanaf 2020 een must

Mestbankaangifte tijdig indienen is vanaf 2020 een must

Nieuw in MAP 6 is dat die boete wordt opgelegd, zodra de deadline van 15 maart om 23.59 uur is verstreken. Tijdig indienen is dus een must.

Mestbankaangifte: praktisch

Begin januari stuurt de Mestbank een e-mail naar alle aangifteplichtige land- en tuinbouwers en uitbaters van een bewerkings-of verwerkingseenheid. Daarin vragen we om de jaarlijkse Mestbankaangifte via het Mestbankloket in te dienen. De landbouwers van wie de Mestbank geen e-mailadres heeft, ontvangen die oproep per brief. De aangifte is vanaf 2 januari 2020 beschikbaar op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) en kan worden ingediend tot en met 15 maart 2020.

Voor de erkende mestvoerders, uitbaters van een mestverzamelpunt en producenten of verdelers van andere meststoffen, is geen aangifte op het Mestbankloket beschikbaar. Zij ontvangen in december papieren aangifteformulieren.

Voor de producenten en invoerders of verkopers van diervoeders is dit jaar voor het eerst een aangifte beschikbaar op het Mestbankloket. Zij ontvangen in december een brief met meer uitleg hierover.

Nieuw in de Mestbankaangifte voor 2019

Aangifte land- en tuinbouwers:

Voor slachtkuikens werd een nieuw staltype toegevoegd, namelijk de warmwaterbuizenverwarming (P-6.10).

Voor legrassen die gehouden worden in staltypes P-2.1, P-3.1, P-4.3, P-4.4, P-4.5 en P-4.6., wordt voortaan ook het opslagtype opgevraagd. Elk opslagtype zal in de toekomst zijn eigen stikstofverliescijfer hebben. Voor productiejaar 2019 geldt nog het stikstofverliescijfer van het staltype.

VMM-aangifte

Net zoals vorig jaar, moet de heffingenaangifte van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ingediend worden via het heffingenloket van de VMM. De landbouwers die een VMM-aangifte heffingsjaar 2020 moeten indienen, krijgen op 21 januari een brief van de VMM. De VMM-aangifte moet voor 15 maart 2020 ingediend worden.

Meest recent

Meest recent