Landbouworganisaties roepen boeren op: kom donderdag actie voeren!

Landbouwers worden opgeroepen om in hartje Brussel te demonstreren tegen het verminderen van landbouwsteun.
Landbouwers worden opgeroepen om in hartje Brussel te demonstreren tegen het verminderen van landbouwsteun. - Foto: LBL

Vrijdag al meldden we dat Boerenbond en ABS zich hebben aangesloten bij het initiatief van de Waalse FWA te demonstreren. Boerenbond had op dat moment nog niet besloten of het bij een bestuurlijke aanwezigheid zou gaan, of ook daadwerkelijk de leden zouden worden gemobiliseerd. Het laatste is het geval. Boerenbond verwacht circa 40 tractoren. ABS en FWA riepen hun leden al gelijk op naar Brussel te komen.

Landbouwers en sympathisanten verzamelen zich om 13.00 uur op het Schumanrondpunt in de Europese wijk. Aan het plein vinden zowel de Europese Commissie als de Europese Raad hun basis.

De voorziene afbouw van de directe inkomenssteun en de afbouw van de steun voor plattelandsontwikkeling is voor de landbouworganisaties onaanvaardbaar. De directe Europese inkomenssteun voor de landbouwsector vormt een basisinkomen en is voor een aantal sectoren cruciaal om verder te kunnen, aldus ABS in een statement. ABS benadrukt dat de directe steun essentieel is ter compensatie van de volledige liberalisering van de Europese productie en markten en essentieel voor een blijvende garantie op veilig, gezond envoedzaam voedsel uit Europa.

Naast een globale daling van het landbouwbudget voorziet Europa een bijkomende externe convergentie. De landbouworganisaties zijn hiermee niet akkoord. Deze herverdeling van de middelen tussen de lidstaten ten voordele van de “nieuwe” lidstaten met structurele achterstand op alle domeinen houdt volgens ABS geen rekening met het zeer grote verschil in productiekosten bij ons ten opzichte van de Oost-Europese landen.

Jan Cees Bron

Meest recent

Meest recent