Startpagina Aardappelen

FAVV benadrukt: bruinrotmaatregelen nog steeds van toepassing

De FAVV herinnert boeren eraan dat alle bruinrotmaatregelen in een bepaalde zone in Antwerpen en Limburg nog altijd gelden. Telers die zich niet houden aan de maatregelen kunnen bij besmetting volledig aansprakelijk worden gesteld. Het recht op een schadevergoeding kan dan worden ingetrokken.

Leestijd : 2 min

Ervaring leert volgens het FAVV dat het niet mogelijk is de bruinrotbacterie uit te roeien in de waterlopen van de provincies Antwerpen en Limburg, waar ze reeds in het verleden werden gedetecteerd. In deze omstandigheden blijft het gevaar bestaan op besmetting van de aardappelteelten via het oppervlaktewater. Op grond van de verspreiding van de bacterie in de verschillende waterlopen werd een beschermingszone afgebakend in 45 gemeenten. Onderaan dit bericht vindt u onderaan dit bericht.

Maatregelen binnen de 45 gemeenten:

Het is verboden om oppervlaktewater (o.a. uit kanalen, beken, vijvers, ...) op enigerlei wijze te gebruiken bij de teelt van aardappelen, tomaten en aubergines.Oppervlaktewater mag aangewend worden voor het beregenen van andere percelen dan percelen met aardappelen, tomaten of aubergines, mits alle nodige voorzorgen worden genomen om te beletten dat aardappelpercelen met het gebruikte oppervlaktewater in aanraking komen – bijgevolg voldoende afstand van aardappelpercelen houden. En mits de installaties of delen ervan die gebruikt worden voor het beregenen van deze percelen, niet in aanraking komen met aardappelpercelen.

Aardappelpercelen mogen beregend worden met ander dan oppervlaktewater (bijvoorbeeld grondwater) mits vooraf de daartoe gebruikte installatie volledig en grondig te spoelen met ander dan oppervlaktewater.

Verplichtingen aardappelteelt in beschermingszone

- Vóór 30 april aangifte doen van al zijn met aardappelen beteelde percelen met een oppervlakte van meer dan 10 aren. De melding moet ingediend worden bij de Lokale Controle-Eenheid van de gemeente waarin de percelen gelegen zijn.

- De teeltrotatie respecteren: aardappelen mogen niet méér dan 1 keer om de 3 jaar op hetzelfde perceel geteeld worden.

Onder de verantwoordelijkheid van de teler kan voor beregening van tomaten of aubergines oppervlaktewater afkomstig uit een vergaarbekken gebruikt worden op voorwaarde dat de teler vóór 30 april een aangifte indient bij het FAVV. Een andere voorwaarde is dat het betreffende vergaarbekken vrij is van waardplanten van de bruinrotbacterie. Ook moet het vergaarbekken gevuld zijn met grond- of regenwater.

Of wanneer het gevuld wordt met oppervlaktewater dient het water minstens 48 uur opgeslagen te worden alvorens gebruik ervan bij de teelt van tomaten of aubergines is toegelaten. Ten slotte moeten regelmatige analyses van oppervlaktewatermonsters (genomen door het FAVV) aantonen dat er géén fytosanitair risico aanwezig is.

De maatregelen betreffen de volgende gemeenten: Arendonk, Balen, Beerse, Berlaar, Bocholt, Brecht, Dessel, Dilsen-Stokkem, Geel, Grobbendonk, Ham, Hamont-Achel, Heist-o/d-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Kasterlee, Kinrooi, Leopoldsburg, Lier, Lille, Lommel, Maaseik, Malle, Meerhout, Merksplas, Mol, Neerpelt, Nijlen, Olen, Oud-Turnhout, Overpelt, Ranst, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Schilde, Schoten, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, Westerlo, Zandhoven en Zoersel.

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken