Startpagina Akkerbouw

Mestbank schorst erkenningen na zware inbreuken

Een erkende mestvoerder uit Antwerpen en 2 erkende mestverwerkers (1 uit de provincie Antwerpen en 1 uit de provincie West-Vlaanderen) zijn hun erkenning van de Mestbank kwijt.

Leestijd : 2 min

Voor de Mestbank is het opvolgen van meststromen cruciaal. “Alleen zo kan de Mestbank nagaan hoeveel mest op de gronden terechtkomt en er voor een stuk over waken dat de waterkwaliteit niet in het gedrang komt”, aldus VLM-woordvoerder Leen Van den Bergh. Onlangs heeft de Mestbank de erkenning van 1 mestvoerder en van 2 mestverwerkers geschorst.

De grootste fractie van de dierlijke en andere meststoffen die getransporteerd worden, wordt vervoerd door erkende mestvoerders (69%). “De erkende verzenders, dat zijn producenten van meststoffen die erkend zijn bij de Mestbank om bepaalde meststoffen te mogen transporteren zonder een erkende mestvoerder in te schakelen, staan in voor 7% van het mestvervoer. Momenteel zijn er 784 erkende mestvoerders en 75 erkende verzenders actief in Vlaanderen.”

Elk transport van dierlijke mest en andere meststoffen dat gereden wordt door een erkende mestvoerder of erkende verzender, moet eerst aangemeld worden in het Mest Transport Internet Loket (MTIL). Alle uitgevoerde transporten moeten uiterlijk binnen de 7 dagen gemeld worden in MTIL.

Raadpleging Mestbankloket

“Een tijdige namelding zorgt ervoor dat de aanbieders en afnemers van de meststoffen accurate transportgegevens kunnen raadplegen op het Mestbankloket. Mestvoerders en verzenders krijgen een melding op MTIL als er nog openstaande meldingen zijn. Mestvoerders of verzenders die de administratieve regels niet naleven, begaan een overtreding en kunnen een boete krijgen en zelfs geschorst worden. Mestvoerders of verzenders die om administratieve redenen geschorst worden, blijven geschorst totdat ze hun dossier in orde brengen.”

Zware inbreuken die vastgesteld worden op het terrein, kunnen ook tot een schorsing of intrekking leiden. Daarnaast is een schorsing of intrekking van een erkenning mogelijk, omdat een mestvoerder of verzender niet meer voldoet aan de voorwaarden tot erkenning. “Als een erkenning wordt ingetrokken, kan er 3 jaar geen erkenning als mestvoerder meer worden aangevraagd.”

Lieven Vancoillie

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken