Startpagina Afrikaanse varkenspest’

Afrikaanse varkenspest: heropening van de export van varkensvlees naar derde landen mogelijk

De FAVV overweegt om in het najaar de AVP-vrije status aan te vragen bij de mondiale diergezondheidsorganisatie OIE. Deze status maakt export van varkensvlees naar derde landen mogelijk. Om inderdaad te mogen exporteren, wordt vanaf mei tot september van dit jaar toezicht gehouden op gedomesticeerde varkens .

Leestijd : 2 min

Het is iets meer dan anderhalf jaar geleden dat het virus van Afrikaanse varkenspest (AVP) werd aangetroffen bij everzwijnen in het zuiden van ons land. De FAVV stelt dat door alle inspanningen, van de Waals Gewest in het bijzonder, België erin is geslaagd om de ziekte bij de in het wild levende dieren te verminderen. Ze wijst erop dat Belgische varkensbedrijven steeds volledig vrij van het virus gebleven zijn, waardoor het land de AVP-vrije status bij gedomesticeerde varkens behield. Door de vondst van AVP bij wilde everzwijnen ging de AVP-vrije status bij alle varkensachtigen wel verloren.

Derde landen gooiden daarom de deur op slot. Om de onderhandelingen tot een algehele AVP-vrije status te vergemakkelijken wordt, zoals gevraagd door sommige derde landen, vanaf het begin van deze maand tot september van dit jaar een actief toezicht uitgevoerd bij de gedomesticeerde varkens. Dit is een aanvulling op het passief toezicht (de systematische monsternemingen wanneer een ziekte in een groep varkens wordt vastgesteld) dat al sinds het begin van de crisis in onze bedrijven wordt uitgevoerd.

Aanvullende analyses

Dit nieuwe toezicht zal worden uitgevoerd door middel van aanvullende analyses op ca. 10.000 monsters die reeds door de dierenartsen worden genomen in het kader van het toezicht op de ziekte van Aujeszky. Op die manier hoeven de dierenartsen geen bijkomende monsters te nemen of bijkomende stappen te ondernemen. De kosten van de analyses zijn volledig ten laste van het FAVV. Er wordt aan herinnerd dat de bloedmonsters voor het toezicht op de ziekte van Aujeszky op een optimale manier moeten genomen worden. Dat wil zeggen dat men volledig gevulde en individueel geïdentificeerde bloedbuisjes aan de laboratoria moet afleveren, om zo een voldoende hoeveelheid voor alle tests en een goede traceerbaarheid te garanderen.

Opgelet : de monsters die genomen worden in het kader van Aujeszky (= bij gezonde dieren) staan volledig los van de monsters die genomen moeten worden in kader van de verhoogde waakzaamheid voor AVP (=zieke dieren). Indien er toevallig tijdens éénzelfde bedrijfsbezoek monsters genomen worden voor de ziekte van Aujeszky en AVP verhoogde waakzaamheid dan dienen deze als aparte monsters ingestuurd te worden.

Ook voor de varkenshouders zijn er geen extra kosten of werk. De bedrijven werden geselecteerd om een representatief beeld van het hele land te krijgen, maar ook rekening houdend met de nabijheid van sommige bedrijven bij de plaats van de uitbraak van AVP bij de in het wild levende dieren en andere risicofactoren voor de insleep van het virus.

Voor deze voorgeselecteerde bedrijven zal het analyseresultaat m.b.t. AVP dus ook vermeld zijn op het gebruikelijke verslag van de labo-analyses.

Lees ook in Afrikaanse varkenspest’

Meer artikelen bekijken